corona: verplaatsingen en vervoer

Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te vertragen, met betrekking tot 

VERPLAATSINGEN
  • Verplaatsingen naar het werk zijn toegelaten
  • Ook deze essentiële verplaatsingen zijn toegelaten: naar de voedingswinkels, de dokter, het postkantoor, de bank, de apotheker, om te tanken of om mensen in nood te helpen
  • Lichaamsbeweging in de buitenlucht is eveneens toegestaan. De regering raadt het zelfs aan. Je mag dit doen met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen of met een vriend. Het is wel belangrijk om een redelijke afstand te behouden.
  • Samenscholingen zijn niet toegestaan
OPENBAAR VERVOER

Het openbaar vervoer zal nog rijden, maar moet zich zo organiseren dat reizigers op 1,5 meter van elkaar kunnen zitten. 

AFBOUWSTRATEGIE

Vanaf 4 mei

Het bedekken van mond en neus is belangrijk tijdens de afbouw. Dat kan met een zogenaamd comfortmasker of een alternatief beschermingsmiddel zoals een sjaal of een bandana. Dat wordt:

  • aanbevolen in de openbare ruimte,
  • verplicht op het openbaar vervoer voor gebruikers van 12 jaar en ouder. Deze maatregel treedt in werking vanaf 4 mei. Op zich biedt een masker geen afdoende bescherming, het moet bekeken worden binnen het bredere gebruik van mondmaskers, hygiënemaatregelen en fysieke afstand.

De federale overheid en de deelstaten zullen er samen voor zorgen dat elke burger gratis minstens één standaard stoffen mondmasker krijgt dat de mond en de neus volledig bedekt. Mensen zullen ook twee “filters” krijgen, om in gekochte of gemaakte maskers te stoppen. Chirurgische maskers en FFP2-maskers blijven voorbehouden voor professionals in de gezondheidszorg, in de woonzorgcentra, in de residentiële voorzieningen en bij de veiligheidsdiensten.

TIJDELIJKE RIJBEWIJZEN EN TECHNISCHE CONTROLES
  • Wie in het bezit is van een voorlopig rijbewijs dat vervalt in de periode van de noodmaatregelen, krijgt uitstel voor het afleggen van het praktijkexamen. Kandidaat-bestuurders krijgen 4 maanden, te rekenen vanaf de dag die volgt op de einddatum van de noodmaatregelen.

  • De termijn voor de technische keuring wordt met 4 maanden verlengd voor alle voertuigen die een keuring moe(s)ten ondergaan tussen 13 maart 2020 en de einddatum van de noodmaatregelen. Dit uitstel geldt niet voor herkeuringen.