corona: termijnen omgevingsvergunningen

Termijnen omgevingsvergunningen worden verlengd

De termijnen van openbare onderzoeken, beslissingstermijnen en de termijn om in beroep te gaan zijn verlengd.

De beslissingstermijnen van lopende en nieuwe dossiers worden verlengd:
  • De opgeschorte openbare onderzoeken worden vanaf 25 april 2020 hernomen. Voor de opgeschorte openbare onderzoeken wordt de nog benodigde termijn per dossier bepaald. Tijdens het openbaar onderzoek kunnen de dossiers in het gemeentehuis na afspraak ingekeken worden.
  • Voor de dossiers, ingediend na 25 april 2020, wordt de normale behandelingstermijn aangehouden.
  • Voor de beslissingen genomen vanaf 25 april gelden terug de ‘normale’ beroepstermijnen.
  • De beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen).
  • De beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen).
  • De beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen.
  • De periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60. Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).
Meer info vind je opĀ www.omgevingsloketvlaanderen.be/noodmaatregelen-coronavirus.