Corona: scholen

Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te vertragen, met betrekking tot 

SCHOLEN
  • Alle lessen blijven opgeschort. Strikt genomen zijn de scholen niet gesloten, want er wordt opvang voorzien voor kinderen van ouders die in de medische en de gezondheidssector werken of die instaan voor de openbare veiligheid. Ook kinderen die alleen door ouderen kunnen worden opgevangen, kunnen in de scholen terecht. 

  • Crèches blijven wel open

  • Universiteiten en hogescholen worden aangespoord om zoveel mogelijk via afstandsonderwijs les te geven, iets waar zowat alle instellingen op ingegaan zijn.