Corona: richtlijnen en hygiëne

De basisregels
De belangrijkste basisregel in ons land is simpel: blijf zoveel mogelijk thuis en vermijd zoveel mogelijk contacten

In het belang van de volksgezondheid vraagt de overheid iedereen om volgende afspraken na te leven:

1. Besteed aandacht aan je persoonlijke hygiëne. Was regelmatig je handen. Geef geen handen
of kussen. Raak jouw gezicht zo weinig mogelijk aan.
2. Beperk het sociaal contact met anderen. Als het niet hoeft, blijf dan binnen. Zelfs ‘vrienden uitnodigen’ laten we beter even zo…
3. Blijf thuis als je ziek bent, of als je je ziek voelt.
4. Een mix van verschillende leeftijden moet absoluut worden vermeden. Als het mogelijk is,
hou je kinderen thuis.
5. Hou steeds voldoende afstand van elkaar in alle omstandigheden, ook in de winkel.
Een afstand van 1,5 meter is het minimum.
6. Alle recreatieve activiteiten worden geannuleerd, dit betekent ook dat lokalen van jeugdbewegingen, kantines, speeltuinen, de bibliotheken… niet toegankelijk zijn. Het wordt tevens afgeraden om in privékring in groep samen te komen.
7. Alle winkels blijven open in de week. In het weekend blijven voedingszaken en apotheken open. Het is dus niet nodig om extra etenswaren of andere huishoudelijke producten in te slaan.
8. Kwetsbare personen, dit zijn onder andere personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen en personen met een verzwakt immuunsysteem (met chemo- of reumabehandeling, …), worden uitdrukkelijk gevraagd om uiterst voorzichtig te zijn.
9. Het kan verleidelijk zijn om de maatregelen te omzeilen, maar dit is een slecht idee. Op die manier speel je met andermans leven en breng je kwetsbare personen en de zorgsector in gevaar.

Er is beslist om de huidige maatregelen te versterken met aanvullende social distancing maatregelen die met hetzelfde doel de verspreiding van de epidemie moeten tegengaan. Deze maatregelen zijn proportioneel en gericht op maximale efficiëntie.

Deze maatregelen gelden voorlopig tot en met 3 april. Net als voorheen zullen de ontwikkelingen dagelijks worden beoordeeld.