Corona: hygiëne en 6 gouden regels

We gaan van er weer van uit dat alles mag, behalve wat expliciet niet is toegelaten. Om gezond te blijven na deze versoepeling, is het belangrijk de 6 gouden regels toe te passen.

6 gouden regels

  1. De hygiëneregels blijven essentieel: handen wassen met water en zeep, en geen hand geven of kussen bij een begroeting.
  2. Activiteiten vinden het liefst buiten plaats. Als dat niet kan, moet de ruimte voldoende verlucht worden.
  3. U moet extra voorzorgsmaatregelen nemen als u mensen uit de risicogroep ziet. 
  4. Hou 1,5 meter afstand, behalve voor mensen uit uw eigen huishouden, uw uitgebreide bubbel van 5 personen en kinderen jonger dan 12.
  5. Beperk uw fysieke contacten. Buiten uw gezin mag u nauwer contact hebben met een groep van maximaal 5 personen, de zogenoemde uitgebreide bubbel. Waar deze bubbel voorheen wekelijks mocht veranderen, moet deze groep van 5 mensen nu vast blijven.
  6. Beperk groepsactiviteiten tot maximaal 10 personen, kinderen inbegrepen. Dat geldt voor binnen en buiten, dus ook op restaurant of in het park. Georganiseerde sportactiviteiten onder begeleiding mogen met maximaal 50 personen.