Spaarzaam omspringen met water en tijdelijke opschorting van de uitbreiding captatieverbod

Gepubliceerd op woensdag 24 juni 2020 6.51 u.

Omwille van de langdurige droogte dit voorjaar vaardigde de gouverneur op 21 mei een eerste captatieverbod uit voor een aantal waterlopen in onze provincie. Dit verbod werd op 29/05 uitgebreid.

Een captatieverbod heeft een grote impact op een aantal landbouwers die normaal beroep doen op water uit waterlopen voor hun bedrijfsvoering. Het peil in onze waterlopen is dankzij de regen van de voorbije weken gestegen. In Ukkel werd voor de maand juni een totale neerslag van 58,7mm opgemeten. Een deel van de waterlopen is daardoor niet meer in kritische toestand en een gedeeltelijke opheffing van het captatieverbod kan overwogen worden. Zo kan het water zijn nuttige toepassing krijgen voor de landbouwers in plaats van dat het gewoon naar zee stroomt. De weersvoorspellingen voor de komende dagen en weken dwingen ons wel tot voorzichtigheid. We verwachten dat dit herstel van de waterpeilen slechts zeer tijdelijk is.

Daarom wordt de uitbreiding van 29/05 op het eerste captatieverbod opgeschort en schakelen we tijdelijk terug naar een vorige fase (captatieverbod van 21/05). De tijdelijke opheffing gaat vanavond in en loopt t.e.m. 27 juni.

Per 28 juni vervalt de opheffing en is de situatie uit het verbod van 29/05 terug van kracht.

Als bijlage kan u mijn besluit en persbericht terugvinden alsook de 2 besluiten captatieverbod. Al deze documenten zijn ook terug te vinden op mijn website: https://gouverneurvlaamsbrabant.be/home