Blij weerzien in San Felipe de Oña

Na een periode van bijna drie jaar, kunnen we eindelijk de fysieke contacten met onze partnergemeente San Felipe de Oña in Ecuador hervatten. Onze ambtenaar internationale samenwerking Inge Hatse bracht een bezoek aan de regio van 30 maart tot 14 april. En dat er veel te bespreken was, mag duidelijk wezen.

De ontvangst was hartverwarmend. Zelfs de fanfare was van de partij voor de muzikale omkadering. Onze partners drukten hun grote dankbaarheid uit voor deze samenwerking. Iedereen was opgelucht om opnieuw in levenden lijve te kunnen vergaderen, terreinbezoeken te realiseren, te plannen, te overleggen en samen te werken aan oplossingen. De tijd van het werkbezoek werd dan ook zeer goed benut.

Projecten rond irrigatie, afvalbeleid en herbebossing

Oña en Bierbeek werken al enkele jaren samen rond irrigatie en duurzame landbouwontwikkeling met subsidies van de Belgische overheid. Inge vergaderde met alle betrokken actoren in het project: de gemeente Oña, de deelgemeente Susudel, de provincie Azuay en de raad van watergebruikers. Ook bracht ze een bezoek aan de werken op het terrein.
Ondanks de moeilijke werkomstandigheden in bergachtig gebied en op rotsige ondergrond en de vertragingen door de coronapandemie, vorderen de werken gestaag. Het 15,7 km lange platform dat de waterbuizen draagt vanaf de rivier León in buurgemeente Nabón tot in Susudel, is bijna voltooid. Het komende jaar wordt er gewerkt aan de connectie met een bestaand kanaal in Susudel. Ook de organisatie van een evenwichtige waterdistributie en een duurzaam beheerssysteem voor het irrigatiekanaal staan op de planning.

Naast het irrigatieproject volgen we ook het vorige thema van de samenwerking, integraal afvalbeheer, verder op. Er blijft nog heel wat werk op de plank rond sensibilisering en educatie, zodat de afvalberg kan verminderd worden en de inwoners beter gaan sorteren en recycleren. We hebben op dat vlak in Vlaanderen een hele evolutie doorgemaakt en lessen geleerd die we graag willen delen met onze partnergemeente. Ook herbebossing wordt een thema in onze verbroedering.
Ongeveer de helft van het territorium van Oña bestaat uit beschermd gebied waar heel wat potentieel is voor herbebossing.
Samen met het lokaal bestuur en verschillende middenveldgroepen van Oña dragen we zo een steentje bij in de strijd tegen de klimaatverandering.

Werken aan goed lokaal bestuur 

Doorheen deze projecten werken de partnergemeenten Bierbeek en Oña aan de versterking van hun eigen interne werking in functie van ‘goed lokaal bestuur’ en een goede dienstverlening aan de burger. Dit doen we door middel van uitwisseling tussen collega’s van Oña en Bierbeek, vorming voor gemeenteambtenaren en beleidsmensen, en ontwikkelen van beleidsinstrumenten, bv. voor planning en monitoring, betrekken van de inwoners bij het beleid…

Sociaal draagvlak en verbroederingcomité 

Verschillende sociale groepen zijn actief betrokken in onze verbroedering. Zij voeren hun eigen miniprojecten uit zoals de schoonmaak en inrichting van een wandelpad doorheen een beekvallei die de grote weg met het centrum van Oña verbindt (een trage weg die bijdraagt tot klimaatadaptatie!), de omheining en bescherming van kwetsbare waterrijke gebieden op de hoogvlakte, organische moestuintjes en composteren, uitwerken van een aanbod rond duurzaam toerisme. De scholen gaven aan dat zij graag de uitwisseling met hun Bierbeekse vrienden nieuw leven in willen blazen.
Een verbroederingscomité in Oña en Bierbeek coördineert al deze activiteiten en stelt zich tot doel om dit jaar de verbinding en coördinatie tussen de verschillende projecten en tussen het middenveld en de gemeente sterker te maken.

Delegatiebezoek in oktober

Tijdens de tweede helft van oktober komt een delegatie uit Oña op bezoek in Bierbeek. De burgemeester, een schepen, twee ambtenaren en een vertegenwoordigster van het middenveld zullen naar ons land afreizen. Het overleg wordt dan voortgezet en allerlei thematische contacten en bezoeken staan op de planning.
Het verbroederingscomité in Bierbeek zal veel helpende handen kunnen gebruiken om het bezoek in goede banen te leiden. We doen dan ook een warme oproep aan iedereen die een handje wil toesteken.

Wil je meer weten of wil je onze Ecuadoraanse partners ontmoeten? Neem dan contact op met de dienst internationale samenwerking: noorzuid@bierbeek.be of www.bierbeek.be/verbroedering-met-ona