Bibliotheekraad

De bibliotheekraad adviseert het College van Burgemeester en Schepenen over beleidsopties m.b.t. de gemeentelijke bibliotheek. Naast vertegenwoordigers van de gemeenteraad en de cultuurraad zetelen er ook lezers in dit adviesorgaan. De bibliotheekraad bestaat tot heden uit:

  •  7 afgevaardigden van de politieke strekkingen in de gemeenteraad: Lieve Brusten, Lies Buyse, Bert Kelchtermans, Lieve Moeyersons, Marijke Sterckx, André van Melkebeek en Johanna van Rillaer.
  • 4 afgevaardigden uit de filosofische/ideologische strekkingen: Raf Aertgeerts, Willy Gilbert, Ingrid Laevers en Walter Van Melkebeek (+)
  • 3 vertegenwoordigers van de gebruikers: Helga Broos, Yvette Dupont en Greet Nolmans
  • 2 waarnemers: Cil Cuypers als schepen van cultuur en Dieter Vranckx als diensthoofd vrije tijd
  • en als secretaris: de bibliothecaris Stephan Jonckheere.

Voorzitter is Ingrid Laevers.