Bibliotheekassistent (halftijds)

C1-C3 - m/v/x - halftijds - contractueel - aanleg werfreserve

Je helpt mee aan de opbouw van een divers bibliotheekaanbod tot voldoening van de burgers.

Naast bibliotheektechnische taken zoals de materiële verwerking van nieuwe materialen, catalografie, assistentie bij de collectievorming en het bemannen van de balie tijdens de openingsuren, verricht je ook een aantal zuiver administratieve zaken in ondersteuning van de bibliothecaris.

Algemene voorwaarden

  • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie
  • de burgerlijke en politieke rechten genieten
  • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie
  • voldoen aan de vereiste over de taalkennis : kennis van het Nederlands op minstens niveau B2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen is vereist
  • in het bezit zijn van een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs
  • slagen voor een selectieprocedure (schriftelijke proef en mondelinge proef, eventueel voorafgegaan door een preselectie)
  • bereid zijn avond- en weekendwerk te verrichten

Er zal een wervingsreserve van 3 jaar worden aangelegd.

Interesse?

Solliciteren kan door je kandidatuur samen met je curriculum vitae, een recent uittreksel uit het strafregister (max. 3 maanden oud) en een kopie van je diploma te bezorgen.

Dit kan per post naar college van burgemeester en schepenen, Speelpleinstraat 8 3360 Bierbeek, via e-mail naar personeel@bierbeek.be of online via deze link

Sollicitaties kunnen tot en met 15 februari 2023 ingediend worden. De poststempel geldt bewijs bij sollicitaties per post. 

Meer info

personeelsdienst - Frans Moldenaers - tel. 016 46 87 71 – personeel@bierbeek.be

Onderaan deze pagina vind je de functiebeschrijving en selectieprocedure