Beleidsverklaring

Gepubliceerd op vrijdag 15 februari 2019 10 u.
De gemeenteraad keurde de beleidsverklaring van het nieuwe gemeentebestuur goed.

Het college van burgemeester en schepenen legde op 31 januari hun beleidsverklaring 2019-2024 voor aan de gemeenteraad. In de beleidsverklaring zegt het nieuwe gemeentebestuur welke de grote krijtlijnen op alle beleidsdomeinen zijn voor de toekomst. Het nieuwe bestuur besliste om dit te doen aan de hand van de universele duurzame ontwikkelingsdoenen (SDG's) van de Verenigde Naties. Op basis van dit document wordt nu een strategische beleidsnota gemaakt met concrete technische fiches en jaarlijkse budgetten.

Je vindt de beleidsnota hieronder.

Wie bestuurt onze gemeente?

Voor de samenstelling van de gemeenteraad, OCMW-raad, schepencollege, vast bureau en het bijzonder comité van de sociale dienst (OCMW) verwijzen we u naar het tabblad bestuur/gemeentebeleid.

Oproep adviesraden

Wil je meedenken en meewerken aan het beleid in Bierbeek? In een van de adviesraden kan je jouw mening laten horen en actief je inbreng doen. Kijk eens naar het tabblad bestuur/adviesraden en contacteer de voorzitter of secretaris van de adviesraad die je interesse wegdraagt.