Beleidsverklaring 2019-2024

Wat wil het bestuur de komende 6 jaar realiseren? Dat vind je terug in de beleidsverklaring 2019-2024.
Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe Beleids -en Beheerscyclus van de gemeente voor 2020-2025. De beleidsverklaring wordt hierin vertaald in doelstellingen en acties.