Beleidsverklaring 2019-2024

Wat wil het bestuur de komende 6 jaar realiseren? Dat vind je terug in de beleidsverklaring 2019-2024. Begin november kan je tijdens 3 inspraakavonden je mening daarover geven.

Het gemeentebestuur werkt aan de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025. In die planning staan de beleidskeuzes die het bestuur voor de komende zes jaar maakt. We vertrekken hiervoor van zes thema’s, die we vertalen in beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Daaraan worden dan de nodige middelen gekoppeld.

De inhoud van dit meerjarenplan komt niet zomaar uit de lucht vallen natuurlijk. Er zijn verschillende insteken:

  • Het meerjarenplan 2014-2019 met tussentijdse en eindevaluatie
  • De gemeentemonitor: een verzameling van cijfers en feiten van alle Vlaamse gemeentes
  • De resultaten van burgerpeiling, afgenomen bij 1399 willekeurige inwoners in 2018
  • De memoranda van de adviesraden
  • De beleidsverklaring 2019
Na de inspraakvergaderingen in november keurde de gemeenteraad en de OCMW-raad het meerjarenplan 2020-2025 goed op 23 december 2019. Dit kan je lezen op het tabblad 'meerjarenplan'.