Beleidsverklaring 2019-2024

Wat wil het bestuur de komende 6 jaar realiseren? Dat vind je terug in de beleidsverklaring 2019-2024. Begin november kan je tijdens 3 inspraakavonden je mening daarover geven.

Het gemeentebestuur werkt aan de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025. In die planning staan de beleidskeuzes die het bestuur voor de komende zes jaar maakt. We vertrekken hiervoor van zes thema’s, die we vertalen in beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Daaraan worden dan de nodige middelen gekoppeld.

De inhoud van dit meerjarenplan komt niet zomaar uit de lucht vallen natuurlijk. Er zijn verschillende insteken:

  • Het meerjarenplan 2014-2019 met tussentijdse en eindevaluatie
  • De gemeentemonitor: een verzameling van cijfers en feiten van alle Vlaamse gemeentes
  • De resultaten van burgerpeiling, afgenomen bij 1399 willekeurige inwoners in 2018
  • De memoranda van de adviesraden
  • De beleidsverklaring 2019

Omdat jij in Bierbeek woont, en jouw gemeente als geen ander kent, is je mening belangrijk voor ons. We zouden dus graag jouw stem horen en nodigen je van harte uit op een of meerdere van onze open-thema-avonden

INSPRAAKAVONDEN: KIES JOUW THEMA'S

Tijdens 3 open thema-avonden komen de verschillende beleidsdoelstellingen aan bod. We willen ze kort voorstellen, en wachten jullie reacties in.. Wat vinden jullie belangrijk? Wat minder? Wat zijn we misschien vergeten en willen jullie toch zeker in het plan.

- Op woensdag 6 november (19.30 u-22 u) thema-avond ‘Welzijn, onderwijs en veiligheid’. We bespreken doelstellingen en acties op vlak van het onderwijs, de wijkwerkingen, het vrijwilligerswerk, de werking van het OCMW, de kinderopvang en veiligheid.

- Op dinsdag 12 november (19.30 u-22 u) thema-avond ‘omgeving’. Dit gaat over woonbeleid, verkeersveiligheid, milieu, ruimtelijke ordening, duurzaamheid,¬†water- en erosiebeleid, landbouw en lokale economie.

- Op woensdag 13 november (19.30 u-22 u) thema avond ‘vrije tijd’ over het brede thema vrije tijd: jeugd, sport, cultuur, toerisme en erfgoed. Zowel de inhoud als de infrastructuur komen aan bod.

Elke thema-avond start om 19.30 u in de raadzaal in het gemeentehuis.

Iedereen van harte welkom! Wel vragen we je via deze link even in te schrijven om in te kunnen schatten hoeveel mensen wij mogen/kunnen verwachten.

Kan je er echt niet bij zijn? Dan kan je ook via de online bevraging per thema ook je gedachten en ideeën kwijt.