Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant

Gepubliceerd op donderdag 28 november 2019 6 u.
De provincie heeft een eerste ontwerp van het ruimtelijk beleid voor de komende jaren.

Maak je mee de ruimte voor Vlaams-Brabant?

De provincie wil werk maken van een nieuwe visie op de ruimtelijke ontwikkeling van wonen, werken en leven in onze provincie. Daarover heeft men een eerste ontwerp van het ruimtelijk beleid voor de komende jaren gemaakt. De provincie wil graag weten wat jij ervan vindt.

Tijdens de publieke raadpleging kan je je opmerkingen en suggesties kwijt. Deze loopt van 1 december 2019 tot en met 14 februari 2020.

Wil je meer weten? Je vindt het ontwerp op www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be.

Op woensdag 4 december is er vanaf 14 uur in het provinciehuis een startmoment van de campagne.