Asbest

EcoWerf haalt asbest op aan huis

In Vlaamse huizen en gebouwen zit nog veel asbest. De Vlaamse regering streeft naar een asbestveilig Vlaanderen tegen 2040. Ook EcoWerf wil samen met de lokale besturen haar steentje bijdragen om asbest op een veilige en verantwoorde manier te verwijderen en af te voeren. Daarom organiseert EcoWerf met behulp van subsidies van de Vlaamse regering de ophaling van asbest aan huis en de milieuveilige opslag ervan.

EcoWerf focust hierbij op asbest toegepast in dakbedekking, die beperkt is tot een dakoppervlakte van 150 m². EcoWerf aanvaardt enkel gebonden asbest zoals (golf)platen en asbestleien. Ongebonden (losse) asbest, bijvoorbeeld verwerkt in plaasterisolatie rond verwarmingsbuizen, is niet toegestaan: hiervoor kan je terecht bij een erkend bedrijf (raadpleeg www.ovam.be/omgaan-met-asbest). Voor gebonden asbest kan jij als inwoner van het werkingsgebied van EcoWerf gebruik maken van de nieuwe dienstverlening, maar ook lokale besturen, verenigingen, kmo's en scholen komen in aanmerking.

Hoe verloopt de aanvraag en ophaling van asbest?

Wens je jouw asbest te laten ophalen aan huis, vul dan vanaf 17 mei het aanvraagformulier in op www.ecowerf.be. De asbestcoach van EcoWerf neemt vervolgens contact met je op en plant een huisbezoek in. De asbestcoach komt ter plaatse de situatie bekijken, geeft informatie over een veilige afbraak en verkoopt het nodige aantal asbestzakken. Verder spreekt de asbestcoach ook af waar de zakken veilig en goed bereikbaar moeten aangeboden worden voor ophaling en legt de ophaaldatum vast. Op de afgesproken datum komt een ophaalwagen van EcoWerf de abestzakken ophalen en vervoert deze veilig naar de gespecialiseerde verwerker.

De OVAM subsidieert dit project van EcoWerf en betaalt de kosten voor de ophaling en de verwerking. Dankzij die subsidie betaal je als inwoner slechts 30 euro per asbestzak: dit bedrag is vastgelegd door de OVAM en geldt in heel Vlaanderen. Voor dit bedrag krijg je 1 asbestzak en 2 setjes persoonlijke beschermingsmiddelen (FFP3-mondmasker, handschoenen, overall), komt de asbestcoach op voorhand ter plaatse langs, komt EcoWerf het asbest aan huis ophalen en zorgt voor de milieuveilige verwerking. Elk gezin kan gebruik maken van maximaal 5 asbestzakken per jaar. Je kan de asbestophaling aanvragen vanaf 17 mei 2021. Vanaf die dag is het aanvraagformulier beschikbaar op www.ecowerf.be. De effectieve ophalingen van asbest aan huis beginnen op 17 juni 2021. Hou er rekening mee dat het aantal aanvragen dat EcoWerf kan behandelen beperkt is en dat het project gedurende 3 jaar loopt. Je kan geen aanvraag doen vóór mei.

Andere mogelijkheden voor grotere volumes

Per jaar kan je maximaal 5 asbestzakken laten ophalen. Voor grotere volumes kan je geen beroep doen op de ophaling aan huis via EcoWerf. Je contacteert daarvoor best een private asbestophaler of -verwijderaar. Het blijft ook steeds mogelijk om gebonden asbest af te leveren op het gemeentelijk containerpark.Het is verplicht om je asbest op het recyclagepark verpakt aan te leveren in doorzichtige plastic folie van minstens 0,1 mm.

Op www.ecowerf.be vind je alle informatie over de ophaling van asbest aan huis. Je vindt er ook een lijst met veelgestelde vragen (FAQ?s) via https://ecowerf.login.paddlecms.net/ophaling-asbest-aan-huis. Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kan je deze stellen via het contactformulier op www.ecowerf.be of via 0800/97 0 97. Neem zeker ook een kijkje op de website van de OVAM (www.ovam.be/omgaan-met-asbest) voor meer informatie over het veilig verwijderen van asbest.

Veelgestelde vragen over asbest

Hoe kan ik een asbestzak/ophaling aanvragen?

Vanaf 17 mei 2021 kan je het aanvraagformulier invullen op deze website. De asbestcoach zal je vervolgens contacteren voor een huisbezoek en verkoopt de zakken bij je thuis. De zakken worden ter plaatse afgerekend met Bancontact. Vóór 17 mei kan je geen aanvraag indienen.

Hoeveel kost een asbestzak?

Zowel de plaatzak als de kuubzak kost 30 euro per stuk. Dit bedrag is vastgelegd door OVAM, en is in heel Vlaanderen hetzelfde.

Voor dit bedrag krijg je een asbestzak (plaat of kuubzak), 2 setjes persoonlijke beschermingsmiddelen (FFP3-masker, handschoenen en overall), komt de asbestcoach op voorhand aan huis langs voor informatie, komt EcoWerf de asbestzak ophalen op het afgesproken tijdstip en zorgt voor de milieuveilige verwerking.

Hoeveel asbestzakken heb ik nodig? 

In één plaatzak passen maximaal 13 platen, dit komt overeen met een dakoppervlakte van ongeveer 30 m². Een gevulde plaatzak weegt gemiddeld 400 kg.

In één kuubzak passen leien van een dakoppervlak van 40 m².

Met deze gegevens kan je zelf al een inschatting maken. Nadat je een aanvraag hebt gedaan, komt de asbestcoach bij jou langs en bepaalt samen met jou exact hoeveel asbestzakken er nodig zijn.

Wat zijn de afmetingen van een asbestzak?

Een plaatzak is 310 cm x 110 cm x 30 cm (l x b x h) groot. Er passen maximaal 13 golfplaten in. De inhoud van de zak mag maximaal 1.000 kg bedragen.

Een kuubzaak heeft als afmetingen 90 cm x 90 cm x 110 cm (l x b x h). De inhoud van de zak mag maximaal 1.000 kg bedragen.

Mag ik asbest zelf verwijderen?

Controleer of je zelf asbest mag verwijderen aan de hand van de checklist:

  • Het materiaal bevat (hecht)gebonden asbest.
  • Het materiaal lijkt nog in goede staat
  • Ik kan het materiaal los schroeven met een traag draaiende schroevendraaier.
  • Ik kan het materiaal verwijderen zonder het te breken.
  • Ik heb hulp (personen en machines) om de platen in zijn geheel te verwijderen en in zijn geheel naar beneden te brengen.
  • Ik weet waaraan ik begin.

Kan je alle puntjes afvinken? Dan mag je het materiaal zelf verwijderen mits de nodige veiligheidsmaatregelen.
Heb je minstens 1 vakje niet aangevinkt? Dan mag je het asbestmateriaal niet zelf verwijderen en moet je beroep doen op een professionele verwerker. Op de website van de OVAM (www.ovam.be/omgaan-met-asbest) vind je meer informatie en een link naar gegevens van erkende asbestverwijderaars.

Kan ik nog terecht op het recyclagepark?

Je kan met asbest nog steeds gratis terecht op het recyclagepark. Opgelet: je moet je asbesthoudende materialen verpakken in doorzichtige plastic bouwfolie van minstens 0,1 mm die je op voorhand aankoopt in een doe-het-zelfzaak. 

Op www.bierbeek.be vind je meer informatie over het gemeentelijk containerpark.

Is het afbreken van asbest gevaarlijk?

De afbraak van asbest moet heel voorzichtig gebeuren zodat er geen stof vrijkomt. Asbestvezels zijn niet gevaarlijk als ze goed gebonden zijn. Van zodra er vezels loskomen en deze ingeademd of ingeslikt worden, kan dit een ernstig gevaar voor je gezondheid betekenen. Draag dus steeds de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen (FFP3-mondmasker, handschoenen, overall) en vermijd het breken van asbest. Op de website van de OVAM (www.ovam.be) en bij de sorteerregels voor asbest op de website van Ecowerf (www.ecowerf.be) vind je meer informatie over veilig asbest verwijderen.

Kunnen andere asbesttoepassingen dan dakbedekking aangeboden worden?

Andere hechtgebonden asbesttoepassingen kunnen aangeboden worden na goedkeuring door de asbestcoach ter plaatse. Asbesthoudende tegels, vensterbanken of platen zijn meestal mogelijk in kleine hoeveelheden. Het maximale gewicht van de zakken mag hierdoor niet overschreden worden.