Als niet-Belg deelnemen aan de lokale verkiezingen

Ook niet-Belgen kunnen deelnemen aan de lokale verkiezingen in Bierbeek.

Om te kunnen deelnemen aan de verkiezingen, moet men zich registreren als kiezer. Wie in het verleden zich al had ingeschreven als kiezer, komt automatisch op de kiezerslijst.

Voor wie

Voor de lokale verkiezingen van 13 oktober 2024 kunnen volgende groepen zich registreren als kiezer:

Europeanen, 18 jaar en ouder op de dag van de verkiezingen
burgers van een niet-Europees land, 18 jaar en ouder op de dag van de verkiezingen

Voorwaarden

Niet-Belgische burgers van lidstaten van de Europese Unie

Niet-Belgische burgers van een lidstaat van de Europese Unie* die willen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen, moeten:

 • op 1 augustus 2024 in de bevolkingsregisters van de gemeente ingeschreven zijn
 • op de dag van de verkiezing de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt
 • op de dag van de verkiezing niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht.

De voorwaarde “ingeschreven in de bevolkingsregisters” betekent in dit geval:

 • ingeschreven in het bevolkingsregister in strikte zin (BR), of
 • ingeschreven in het vreemdelingenregister (VR).

Deze personen kunnen zich ook kandidaat stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Niet-Belgische burgers van buiten de Europese Unie

De niet-Belgische burgers van buiten de Europese Unie die willen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen, moeten:

 • ten laatste op 31 juli 2024 een wettelijk verblijf in België kunnen aantonen gedurende een ononderbroken periode van minstens 5 jaar
 • op 1 augustus 2024 in de bevolkingsregisters van de gemeente ingeschreven zijn
 • op de dag van de verkiezing de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt
 • op de dag van de verkiezing niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht.

De voorwaarde “ingeschreven in de bevolkingsregisters” betekent in dit geval:

 • ingeschreven in het bevolkingsregister in strikte zin (BR), of
 • ingeschreven in het vreemdelingenregister (VR).

Personen die ingeschreven zijn in het wachtregister (WR), kunnen niet stemmen.

De erkenning in de hoedanigheid van kiezer blijft geldig zolang de betrokkene blijft voldoen aan de bovenvermelde kiesvoorwaarden of zolang hij niet afgezien heeft van zijn hoedanigheid als kiezer, ongeacht de gemeente waar hij zijn verblijfplaats in België heeft gevestigd.

* de andere Europese landen zijn: Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Polen, Roemenië, Nederland, Griekenland, Portugal, Tsjechië, Hongarije, Zweden, Bulgarije, Oostenrijk, Slovakije, Denemarken, Finland, Ierland, Litouwen, Letland, Slovenië, Cyprus, Estland, Luxemburg, Malta en Kroatië.

Hoe gaan we te werk?

Je moet voor 31 juli 2024 een aanvraag indienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst. Wie zich eerder al heeft ingeschreven en nog steeds aan de voorwaarden voldoet, moet zich niet meer opnieuw registreren.

Je schrijft bij voorkeur online in, dat kan door hier te klikken. 

Je kunt ook schriftelijk registreren. In dat geval maak je een afspraak en kom je met het ingevuld document (inschrijfformulier) en je identiteitskaart naar de dienst burgerzaken. Je krijgt een ontvangstbewijs.

Wat meebrengen?

Je identiteitskaart en eventueel ingevuld registratiedocument. Dat vind je onderaan deze pagina.