Administratieve hulp

Je kan bij de sociale dienst terecht voor allerlei administratieve vragen. De maatschappelijk werker kan je bijstaan bij het invullen van formulieren of het beantwoorden van brieven die je van andere diensten ontvangt.