Aanwerving 2020: werkleider

De gemeente Bierbeek werft aan

 1 VOLTIJDSE WERKLEIDER TECHNISCHE UITVOERINGSDIENST (m/v)

IN STATUTAIR VERBAND (niveau C4-C5) met een wervingsreserve van 3 jaar

Hoofddoel van de functie

Als werkleider Technische Uitvoeringsdienst sta je in voor de dagelijkse operationele leiding van de ploegen binnen de Technische Uitvoeringsdienst.

Tot de Technische Uitvoeringsdienst behoren:

 • de ploeg Openbare Werken die instaat in voor het onderhoud, de optimalisatie en de vernieuwing van de hele infrastructuur en het hele patrimonium van de gemeente. Tevens wordt logistieke steun verleend ten behoeve van evenementen en organisaties op het grondgebied. De ploeg omvat ook de garage met al zijn machines en rollend materieel.
 • de ploeg Openbaar Groen die onder leiding van een meewerkende ploegbaas, parken, speelterreinen, begraafplaatsen, bermen, holle wegen en andere groenzones beheert en onderhoudt, het ongedierte op openbaar domein bestrijdt en het toezicht op het gemeentelijk recyclagepark verzorgt.
 • de logistieke dienst van site gemeentehuis en de borre die onder leiding van een meewerkende ploegbaas, instaat voor:
 • het schoonmaken en onderhouden van het gemeentehuis en de door de gemeente uitgebate vrijetijdsinfrastructuur (de borre, de velpe, bremtkapel en het buurthuis).
 • de logistieke en technische ondersteuning van evenementen die worden georganiseerd door de vrijetijdsdiensten en in de gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur.
 • de logistieke ondersteuning van de vergaderingen, recepties en ontvangsten in het gemeentehuis.
 • het toezicht in de gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur en het gemeentehuis.

Algemene voorwaarden

 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie
 • voldoen aan de vereiste over de taalkennis : kennis van het Nederlands op minstens niveau B2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen is vereist
 • in het bezit zijn van een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs
 • slagen voor een selectieprocedure (schriftelijke proef en mondelinge proef)
 • minimaal 4 jaren relevante beroepservaring hebben

Indiensttreding : maart/april 2020

Interesse?

Stuur je kandidatuur vergezeld van je curriculum vitae, een kopie van je diploma en een recent uittreksel uit het strafregister (max. 3 maanden oud) ten laatste op 15 februari 2020 naar het college van burgemeester en schepenen, Speelpleinstraat 8 te 3360 Bierbeek.

Inlichtingen : personeelsdienst - Frans Moldenaers - 016 46 87 71 – personeel@bierbeek.be

Hieronder vind je ook de selectieprocedure, de selectiecriteria en de functiebeschrijving.