Aanwerving 2020: medewerker logistiek

De gemeente Bierbeek werft aan

EEN VOLTIJDSE MEDEWERKER LOGISTIEKE DIENST (m/v)

in contractueel verband (niveau D1-D3) met aanleg van een wervingsreserve van 3 jaar

Je maakt deel uit van de logistieke dienst en staat in voor het onderhoud en de netheid van de vrijetijdsinfrastructuur en het gemeentehuis. Je geeft logistieke ondersteuning aan de verschillende gemeentelijke diensten en de gebruikers van het vrijetijdscentrum.

Je houdt toezicht binnen het vrijetijdscentrum en het gemeentehuis en je bent een aanspreekpunt voor bezoekers en gebruikers van het vrijetijdscentrum.

Algemene voorwaarden

  • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie
  • de burgerlijke en politieke rechten genieten
  • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie
  • voldoen aan de vereiste over de taalkennis : kennis van het Nederlands op minstens niveau A2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen is vereist
  • slagen voor een selectieprocedure (praktische proef en mondelinge proef)
  • bereid zijn te werken in een ploegensysteem met ook avonddienst : 5 werkdagen per week (waaronder ook 2 of 3 zaterdagen per maand), roulatie binnen 3 vaste dagroosters, regelmatig werken op zondag, regelmatige wachtdienst tijdens het weekend
  • houder zijn van een rijbewijs B

Indiensttreding : april 2020

Interesse? Stuur je kandidatuur vergezeld van je curriculum vitae, een kopie van je rijbewijs en een recent uittreksel uit het strafregister (model 2 - max. 3 maanden oud) ten laatste op 15 februari 2020 naar het college van burgemeester en schepenen, Speelpleinstraat 8 te 3360 Bierbeek.

Inlichtingen : personeelsdienst - Frans Moldenaers - 016 46 87 71 – personeel@bierbeek.be

Hieronder vind je de selectieprocedure en de functiebeschrijving.