Openbare onderzoeken

Gepubliceerd op maandag 2 juli 2018 15.04 u.
Er is een nieuw ruimtelijke uitvoeringsplan voor het Katspoelhof en voor de afbakening van het grootstedelijk gebied Leuven.

De gemeente probeert deze openbare onderzoeken zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Openbaar onderzoek afbakening regionaalstedelijk gebied Leuven

Looptijd: van 7 augustus tot en met 5 oktober 2018

Het plan ligt ter inzage in de gemeentehuizen van Bierbeek, Herent, Holsbeek, Leuven en Rotselaar. U kunt het ook downloaden via www.omgevingvlaanderen.be.

Er wordt een infomarkt georganiseerd op woensdag 5 september doorlopend van 16 u tot 20 u in het Foyer van het VAC Leuven, Diestsepoort 6 in Leuven. Van harte welkom!

Inspraakreacties kunnen ingediend worden tot vrijdag 5 oktober 2018 via www.omgevingvlaanderen.be of per brief (tegen ontvangstbewijs) in een van de gemeentehuizen of aangetekend naar Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning AlbertII-laan 20 bus 7, 1000 Brussel.

Onderzoek Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Katspoelhof

Looptijd: van 9 juli tot 9 september 2018.

Het College van Burgemeester en Schepenen van Bierbeek wilt u informeren over het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de omgeving van Katspoelhof. De startnota en de procesnota worden gedurende de raadpleging ter beschikking gesteld bij de gemeente Bierbeek en op de website. Je vindt ze onderaan de pagina.

Deze documenten kunnen ook geraadpleegd worden bij de dienst Omgeving, Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek van 9 juli tot 9 september 2018.

Schriftelijke reacties kunnen afgegeven worden tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis, of ze kunnen per aangetekende zending aan het College Van Burgemeester en Schepenen, Speelpleinstraat 8 te 3360 Bierbeek - of mail naar ruimtelijkeordening@bierbeek.be .

of mail naar ruimtelijkeordening@bierbeek.be .