Openbaar onderzoek windpark E40

Gepubliceerd op maandag 21 oktober 2019 15.04 u.
Er is een nieuw ruimtelijke uitvoeringsplan voor het windpark E40. Er wordt een info-avond georganiseerd op maandag 4 november in het Buurthuis van Willebringen.
Initiatiefnemers Storm en Elicio dienden in juni een aanvraag in voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van 16 windturbines langs de E40. Van deze turbines situeert zich één op het grondgebied van Bierbeek, tussen de Soveneelstraat en de E40.
 
De oorspronkelijke aanvraag werd recent gewijzigd zodat de windturbines een tiphoogte - d.w.z. de maximale hoogte met één van de 3 wieken in verticale stand - van 122 meter hebben i.p.v. de aangevraagde 150 meter. Voor de goede beoordeling van deze belangrijke wijziging is een nieuw openbaar onderzoek vereist. De gewijzigde aanvraag ligt van 20 oktober tot en met 18 november 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving. Zij is ook te raadplegen op www.omgevingsloket.be.
Tijdens deze periode kunnen er ook opmerkingen of bezwaren ingediend worden in de gemeentehuizen van een van de deelnemende gemeenten.
 
De gemeenten organiseren een gezamenlijke informatievergadering over de aanvraag op maandag 4 november om 20 uur in het Buurthuis van Willebringen, Willebringsestraat 34 A te 3370 Boutersem.

Voor meer informatie kan je terecht bij Departement Omgeving - afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP) - gop.omgeving@vlaanderen.be of 02 553 79 97.