Bescherming persoonsgegevens

De gegevens die het gemeentebestuur langs deze website van jou ontvangt, worden opgenomen in de bestanden van het gemeentebestuur van Bierbeek. Zij dienen uitsluitend om de door jou gevraagde informatie te verstrekken en om onze dienstverlening voor jou te verbeteren.
Overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 over de verwerking van persoonsgegevens heb je het recht om de gegevens over jezelf te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren.
Daartoe schrijf je naar het college van burgemeester en schepenen, Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek – schepenen@bierbeek.be.

delen print naar pdf afdrukken