Woonzorg

Niet iedereen kan thuis blijven wonen. Soms is men te zorgbehoevend of soms voelt men zich te eenzaam om thuis te blijven. Dan is een verhuis naar een woonzorgcentrum of naar een andere voorziening (serviceflats of aanleunwoningen, centrum voor kortverblijf, centrum voor herstelverblijf,…) noodzakelijk.

Bierbeeks woon- en zorgcentrum “d‘Eycken Brug”

Sinds 1 september 2013 heeft Bierbeek een eigen woonzorgcentrum d'Eycken Brug.  Dit biedt plaats aan 87 inwoners. Er worden alleen hulpbehoevende ouderen opgenomen en ouderen met dementie. Men vraagt om bij de inschrijving reeds een attest van zorgbehoevendheid (zgn.'Katz-schaal') aan te vragen bij je huisarts.

In het WZC kunnen ook 3 mensen opgevangen worden in kortverblijf. Ook hiervoor is een attest van zorgbehoevendheid vereist.

Geïnteresseerden nemen contact op met WZC d'Eycken Brug - mevr. Ellen Foulon - Bergenlaan 5 - 3360 Bierbeek - tel: 016 88 58 64 - opname@deyckenbrug.be.

Dagverzorgingscentrum de Dagvlinder

Het dagverzorgingscentrum de Dagvlinder is een onderdeel van het WZC 'd'Eycken Brug' en biedt plaats aan 15 hulpbehoevende ouderen die overdag hulp en begeleiding nodig hebben. Dit zorgt voor een belangrijke ondersteuning van de mantelzorgers en draagt ertoe bij dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. In het dagverzorgingscentrum probeert men zoveel mogelijk de vertrouwde thuissituatie te benaderen.
Gebruikers kunnen in het dagcentrum terecht van 8 u tot 17.30 u. Dagelijks zijn er een tweetal activiteiten en de accomodatie is ook voorzien van bedden, rustkamers en sanitair.
Geïnteresseerden nemen contact op met DVD de Dagvlinder - mevr. Lies Billet - Bergenlaan 5 - 3360 Bierbeek - tel: 016 88 58 64 - dagvlinder@deyckenbrug.be

GEZOCHT: VRIJWILLIGERS !

Zowel het woonzorgcentrum d'Eycken Brug als het dagverzorgingscentrum de Dagvlinder zijn op zoek naar vrijwilligers (o.a. voor vervoer met het busje). Contacteer d' Eyckenbrug via 016 88 58 64.

Op zoek naar een voorziening elders?

Je kan terecht bij het OCMW voor andere informatie. Contact: OCMW – Speelpleinstraat 8 – 3360 Lovenjoel - tel: 016 46 10 74 info@ocmwbierbeek.be.

Je vindt ook informatie via de volgende links:

Kan ik dat betalen?

Het OCMW geeft je ook alle informatie over je rechten en plichten als je in een rusthuis woont of extra zorgen nodig hebt. Als je over onvoldoende inkomen beschikt, kan het OCMW onder bepaalde voorwaarden de kosten gedeeltelijk op zich nemen.
Ook de Vlaamse zorgverzekering komt tussen voor zorgbehoevenden die in een rusthuis verblijven. Wie veel verzorging nodig heeft, kan via de Vlaamse zorgverzekering niet-medische kosten (gedeeltelijk) terugbetaald krijgen. Meer informatie bij je zorgkas of bij de Vlaamse infolijn 1700 of www.zorg-en-gezondheid.be/zorgverzekering.


delen print naar pdf afdrukken