Ouderen

Ouderen, senioren, 60-plussers, … allemaal termen voor een groep mensen die in onze maatschappij steeds omvangrijker en belangrijker wordt, ook te Bierbeek. Daarom wil Bierbeek meer aandacht  besteden aan een grotere toegankelijkheid en aan specifieke seniorengerichte activiteiten.

We starten met algemene informatie over het pensioen en over andere vervangingsinkomens voor ouderen.
Ouderen kiezen ervoor om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Dankzij tal van thuisdiensten is dit mogelijk, ook als je wat ouder en meer zorgbehoevend wordt. Een overzicht vind je onder 'thuiszorg'.
Als het echt niet meer kan, biedt een voorziening in de woonzorg een oplossing: maar ook daar kan je kiezen tussen een serviceflat, een woonzorgcentrum of nog een andere, tijdelijke opvang.
Ouder worden betekent vaak ook gezondheidsproblemen die meer of regelmatiger opduiken. In beweging blijven, luidt de boodschap. Ook over gezondheid en andere welzijnsthema's bieden we informatie.
Gelukkig zijn vele senioren nog erg actief. We geven meer info over de seniorenverenigingen. Bierbeek wil de senioren ook meer inspraak geven in het beleid, in de borre, als vrijwilliger. via de Seniorenadviesraad (SAR): zin om mee te werken?  
Tot slot: het levenseinde nadert... Wie met vragen hierover zit of wie in zijn onmiddellijke omgeving geconfronteerd wordt met verlies en rouw, kan terecht onder deze rubriek.  

Meer info bij Liebrecht Salen in het gemeentehuis – tel: 016 46 87 84liebrecht.salen@bierbeek.be.

delen print naar pdf afdrukken


Vrijwilliger in het nieuwe woonzorgcentrum d'Eycken Brug?
Contact - tel: 016 88 58 64 - ergo@deyckenbrug.be