Op zoek naar (ander) werk

Ben je net afgestudeerd? Of net werkloos geworden? Of je bent gewoon op zoek naar ander werk? Je bent al lange tijd aan het werk en denkt aan loopbaanonderbreking of tijdskrediet? Misschien al aan je brugpensioen? Of je wil een opleiding volgen? Wil je solliciteren in eigen gemeente? Of kan je via een sociale maatregel tewerkgesteld worden?

Hier vind je alle info hierover: 

> Info voor werkzoekenden, afgestudeerden, mensen die loopbaanonderbreking of tijdskrediet willen nemen: je vind het onder 'info voor werkzoekenden'

> Zoek je werk bij de gemeente of het OCMW van Bierbeek? Je vindt eventuele vacatures hier het eerst.

> Bierbeek heeft een aantal sociale tewerkstellingsinitiatieven en ook in het Leuvense zijn er nogal wat.

> Tot slot vind je hier een aantal websites met vacatures

delen print naar pdf afdrukken