Ondernemers

Bierbeek bruist van bedrijvigheid.
In de volgende subpagina‘s hebben we:

  • een databank met alle Bierbeekse ondernemen (in opbouw)
  • alle info over het ondernemerloket
  • alle info voor landbouwers
  • alle info voor de horeca
delen print naar pdf afdrukken