Werken in de Neervelpsestraat

Aannemer Liema zal vanaf woensdag februari de betonverharding van het oude fietspad aan de zijde van de pare huisnummers stuk ‘kloppen’ zodat deze makkelijk kan afgegraven en afgevoerd worden. Eerst wordt de fundering van het fietspad klaargemaakt en daarna de betonverharding gestort tussen de rotonde aan de Dorpsstraat en huisnr. 6.

De aannemer klaagt erover dat, ondanks het verbod op doorgaand autoverkeer, toch erg veel auto's dit verbod negeren en de werklui in gevaar brengen. De gemeente en de lokale politie wijzen erop dat de omleidingsweg via Neervelp en Opvelp verloopt en zullen streng toezien op het verbod.

Vanaf half maart 2018 zal de Watergroep een nieuwe waterleiding leggen vanaf huisnummer 6 tot aan de Lovenjoelsestraat. Aansluitend aan deze werken wordt ook hier het nieuwe fietspad aangelegd. Hierdoor zal er aan de rotonde (Marchal) verkeershinder zijn: er worden werflichten geplaatst. In de paasvakantie worden werken aan de rotonde (kruispunt Neervelpse- en Opvelpsestraat) zelf uitgevoerd: er wordt rondom een nieuw fietspad aangelegd. Hierdoor is de doorgang daar tijdelijk onderbroken.

Intussen wordt nu zo snel mogelijk het nieuw aangelegde fietspad aan de onpare huisnummers afgewerkt, zodat dit eerstdaags (na aanbrengen van de verkeersborden) in gebruik kan genomen worden.

Nieuwstraat

In de Nieuwstraat zal de Watergroep werken uitvoeren alvorens er nieuwe voetpaden aangelegd worden.

Bruulverkaveling

De derde fase van de Bruulverkaveling komt eraan: er worden 11 koopkavels aangeboden, 15 koopwoningen en er worden ook 21 sociale woningen gebouwd. Vooraf moeten eerst riolering, nutsvoorzieningen en een wegenis aanelegd worden.   

Meer info dienst openbare werken - 016 46 87 89 - openbarewerken@bierbeek.be.