Openbare werken

Nieuwe fietspaden Neervelpsestraat (tot bovenheide)

Vanaf 8 mei start de heraanleg van de fietspaden langs de Neervelpsestraat. Eerst zullen de nutsmaatschappijen starten met voorbereidende werken. Nadien zal men de betonplaten beginnen opbreken. Doorgaand autoverkeer moet een omleiding volgen via Opvelp en Neervelp. Alleen bussen van De Lijn, fietsers en voetgangers kunnen via de Neervelpsestraat blijven rijden.

Hoegaardsestraat (Leuven) onderbroken

Na de zomer starten Aquafinwerken in de Hoegaardsestraat in buurgemeente Leuven. Vermits deze straat ook gebruikt wordt door fietsers komende van de Herpendalstraat (Bierbeek) is het belangrijk om dit bericht aan te kondigen.  We raden iedereen aan om de as Vengerstraat-Oudebaan te gebruiken om naar Leuven te fietsen.

Nieuw fietspad Naamsesteenweg

Fietsen langs de Naamsesteenweg in het Meerdaalwoud wordt binnenkort aangenamer: op het laatste gedeelte (grondgebied van Bierbeek) tussen het ecoduct en de grens met Hamme-Mille wordt een parallel apart liggend fietspad aangelegd op de oude trambedding. Slecht nieuws is wel dat hierdoor het bestaande fietspad opgebroken wordt. Er is een verplicht omleidingstraject voorzien door het bos via onverharde wegen.

Meer info bij de dienst openbare werken - tel: 016 46 87 89openbarewerken@bierbeek.be of wijkkantoor van de Lokale Politie - tel: 016 46 18 80wijkbierbeek@pzlubbeek.be.

Nieuw verkeerscirculatieplan in Leuven

Meer info over het nieuwe verkeerscirculatieplan op www.leuven.be/leven/mobiliteit-openbare-werken/circulatieplan/. Omwille van de werken aan het kruispunt Tiensesteenweg-Martelarenlaan is er filevorming op de Tiensesteenweg (N3). Neem bij voorkeur de fiets of de bus om naar Leuven te gaan.

Andere wegenwerken

Meer info op www.wegenenverkeer.be/werken/.