Milieu & omgeving

Een milieuvriendelijke gemeente….daar gaan we voor!
Bierbeek wil een milieuvriendelijke gemeente zijn.
Samen kunnen we ervoor zorgen dat we zo weinig mogelijk vervuilen, onze bodem, onze lucht en onze energie duurzaam leren gebruiken,...
Zodat onze wereld ook nog leefbaar blijft voor onze kinderen en onze kinderen hun kinderen.

De gemeente Bierbeek zorgt voor een beleid dat hier aandacht voor heeft: afvalvoorkoming, duurzaam watergebruik, energiebesparing, natuurbehoud, ...

Je vindt hierover alle informatie bij de links hiernaast.

Wens je nog meer informatie over milieu, afvalvoorkoming, duurzaam leven, ...? Neem dan contact op met de milieudienst in het gemeentehuis - tel: 016 46 87 87milieu@bierbeek.be
De milieudienst bestaat uit:
- de milieuambtenaar-mobiliteitsambtenaar: Vicky Leentjes - tel: 016 46 87 87vicky.leentjes@bierbeek.be
- de duurzaamheidsambtenaar: Inge Hatse - tel: 016 46 87 86ingeborg.hatse@bierbeek.be

De milieudienst levert milieu-en allerlei aanverwante vergunningen aan en zorgt voor de uitvoering van het gemeentelijk milieubeleid.
Je kan bij de milieudienst terecht met vragen over de groendienst, het containerpark, afval, thuiscomposteren, duurzaam milieubeleid, natuur, kapvergunningen, milieuwetgeving, subsidiereglementen en milieuactiviteiten.

Je kan er ook terecht met eventuele milieuklachten.
Deze klachten worden opgevolgd door de politie en door de milieudienst. Er werd binnen de politiezone een milieucel opgericht. Zowel de politie als de milieudienst kan gebruik maken van het MilieuKlachtenRegistratie en OpvolgingsSysteem (MKROS) dat door de Vlaamse Overheid ter beschikking gesteld werd.
In het gemeentelijk informatieblad wordt er maandelijks milieu-informatie doorgespeeld aan de burgers. Daarnaast wordt de burger ook geïnformeerd via affiches en folders.

delen print naar pdf afdrukken