Leven

Onder deze hoofding vind je alle informatie die te maken heeft met je levensloop.

Concreet gaat het over de volgende onderwerpen:

  • Levensloop: de gemeente deelt als administratieve overheid in alle belangrijke gebeurtenissen in je leven: geboorte, huwelijk, adoptie, maar ook overlijden en echtscheiding...
  • Documenten: de gemeente kan als enige identiteitsdocumenten aanmaken (identiteitskaart, paspoort, rijbewijzen, attesten, enz). De gemeente regelt ook het verblijf van niet-Belgische inwoners.
  • Welzijn: de gemeente garandeert een menswaardig inkomen aan iedereen. Daarvoor zorgt ons OCMW, maar ook tal van private organisaties werken mee aan een betere gezondheid, thuiszorg, rechtshulp, enz.
  • Kinderen & onderwijs: onze jonge inwoners krijgen een speciaal tabblad met alle info over kinderopvang, onderwijs, jeugdwerk, opvoedingsondersteuning, enz.
  • Ouderen: ook onze wat oudere inwoner krijgen een speciale pagina met alle info die voor hun van belang is: actief oud worden maar ook zorg thuis of in een woonzorgvoorziening.