In&Uit Bierbeek

Wie niet in Bierbeek woont, kan kennisnemen van In&Uit Bierbeek via bovenstaande links. Je kan zelfs een mooi pdf-exemplaar afprinten als je wil.
Je kan ook In&Uit Bierbeek maandelijks laten opsturen. Dit kost € 13,90 (d.w.z. de frankeringskosten). Aanvragen kan bij het secretariaat, Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek – tel: 016 46 87 72 secretariaat@bierbeek.be.

Infofiches

Bierbeek voorziet een nieuwe uitgave in 2017 met losse infofiches. Op die manier kan je je eigen infogidsje samenstellen.
Meer info bij de communicatieambtenaar - tel: 016 46 87 84 - info@bierbeek.be.

Gemeenteplan
De gemeente stelt ook gratis een gemeenteplan ter beschikking. Ook dit plan kan je aanvragen bij de communicatieambtenaar - tel: 016 46 87 84 - info@bierbeek.be.

delen print naar pdf afdrukken