Mogelijke storing dienstverlening 20-21 juni

Wegens werken aan nutsvoorzieningen kan de dienstverlening op het gemeentehuis geregeld hinder ondervinden tussen 19 juni en 28 juni. 

Op 20 juni en 21 juni zal de hinder zich naar alle waarschijnlijkheid over de hele dag manifesteren waardoor de dienstverlening tot een absoluut minimum zal terugvallen. 

Daarom deze oproep: wie bv. een EID, een rijbewijs, een Kids-ID of een paspoort nodig heeft om op vakantie te vertrekken, vragen we met aandrang om dit tijdig aan te vragen. 

Ook bij andere diensten kan de dienstverlening gestoord zijn in die periode (dienst omgeving, OCMW, de borre, bib,...). Tevens zullen er zich ook onderbrekingen kunnen voordoen op het gratis internet voor bezoekers via WiFi in het gemeentehuis, vrijetijdscentrum en bibliotheek.

Onze diensten zullen vanaf nu en op de bewuste dagen alles in het werk stellen om u zo snel en accuraat mogelijk te helpen, maar we excuseren ons nu reeds voor de eventuele hinder op 20 en 21 juni.