Deelgemeente Korbeek-Lo kreeg de laatste jaren af te rekenen met heel wat inbraken. Na een positieve start van het BIN Martinusberg in de gemeente Bierbeek, krijgen we snelle opvolging van het tweede BIN Pimberg.

BIN Pimberg omsluit het gebied tussen de Tiensesteenweg en het eerdere BIN Martinusberg. Concreet behoren volgende straten tot het nieuwe BIN Pimberg: Uitbereidingslaan, Pimberg, Bergenlaan, Nieuwstraat, Valleilaan, Kruidlaan, Strijdelle en de Koning Albertlaan van huisnummer 1 t.e.m. 71.

Buurtinformatienetwerk

Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een gestructureerde samenwerking tussen inwoners, gemeente en de lokale politie, die steunt op drie pijlers: participatie, communicatie en preventie. De leden zijn alert, werken mee en overleggen via hun coördinator met de lokale politie. Doel is om het aantal inbraken terugdringen. Een goede voorbereiding en organisatie is zeer belangrijk. Daarom moet er ook een stuurgroep zijn van het BIN. Voor BIN Pimberg zal Jean-Louis Leroy als tussenpersoon fungeren tussen het BIN en de lokale politie.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Inwoners die iets abnormaals of verdachts opmerken, contacteren de lokale politie via het nummer 101. Deze beslist dan of het BIN al dan niet wordt opgestart. Zo ja, dan wordt meteen een sms verstuurd naar de leden van het BIN met een bepaalde boodschap. Dit kan bijvoorbeeld een oproep zijn tot extra waakzaamheid of het uitkijken naar bepaalde personen of voertuigen. Na een dergelijke oproep volgt een overleg tussen de lokale politie en de coördinator, waarna alle BIN-leden een korte debriefing krijgen per e-mail. Het BIN wordt ook gebruikt voor de verspreiding van niet-dringende berichtgeving via e-mail, zoals preventieberichten.

Gemeente ondersteunt

De gemeenteraad keurde op 1 maart 2018 het BIN-charter Pimberg goed en zal de administratieve kosten voor de oprichting van het BIN op zich nemen. In de buurt worden bordjes geplaatst met het logo van BIN zodat voor iedereen duidelijk is dat er een BIN actief is in de buurt.

Wie interesse heeft om ook in zijn buurt een BIN op te richten, kan best contact opnemen met de lokale politie.

Meer info bij de lokale politie Lubbeek: 016 46 18 80 - pz.lubbeek.wijk.bierbeek@police.belgium.eu

De coördinaten van de beide BIN-netwerken in Bierbeek zijn:

-       BIN Martinusberg: binmartinus@gmail.com

-       BIN Pimberg: binpim3360@gmail.com