De gemeente Bierbeek werft aan

EEN BELEIDSONDERSTEUNER (m/v) (12/24) VOOR GBS ’T KLAVERTJE BIERBEEK

Opdracht: Je zal worden ingezet om de vernieuwingsprocessen in onze gemeenteschool, in samenspraak met de directeur, pedagogisch-didactisch en organisatorisch mee te ondersteunen.                          

Je hebt:

  • tenminste een bachelordiploma
  • een bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB)
  • een hart voor kinderen en onderwijs

Je moet slagen voor de selectieproef voorzien op woensdag 6 juni 2018 (namiddag).

Je kan de functiebeschrijving voor deze opdracht opvragen bij de directeur van de school.

Je treedt in dienst op 1 september 2018.

Kandidaturen: Stuur je sollicitatiebrief met gedetailleerd cv naar het College van Burgemeester en Schepenen, Speelpleinstraat 8 te 3360 Bierbeek en dit uiterlijk op dinsdag 22 mei 2018.

Inlichtingen: Directeur Benny Jonckers – 016 46 37 02directie@gemeenteschoolbierbeek.be

EEN HALFTIJDSE CULTUURFUNCTIONARIS (B1-B3) (m/v) VOOR DE DIENST VRIJE TIJD

Taak : Je werkt samen met de andere cultuurfunctionaris en met de cultuurfunctionaris-directeur. Je bent verantwoordelijk voor de opvolging van een aantal segmenten van de programmering vanuit het cultuurcentrum : expo, schoolprogrammering en vorming. Ook zorg je voor de opvolging van sociaal-culturele projecten en samenwerkingsverbanden.

De functiebeschrijving van de job vind je hier (pdf).

Kandidaten moeten :

  1. een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie
  2. de burgerlijke en politieke rechten genieten
  3. medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie
  4. voldoen aan de vereiste over de taalkennis (kennis van het Nederlands op minstens niveau C1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen vereist voor de vaardigheden lezen en luisteren en de kennis op minstens niveau B2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen voor de vaardigheden spreken en schrijven)
  5. in het bezit zijn van een bachelordiploma of gelijkgesteld
  6. slagen voor de selectieprocedure (interview)

Contract : halftijds vervangingscontract voor bepaalde duur (15 weken of uiterlijk tot 31 december 2018)

Indiensttreding : 17 september 2018

Kandidaturen : uiterlijk op 23 mei 2018 indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Speelpleinstraat 8 te 3360 Bierbeek aan de hand van het CV-formulier dat je kan hier kan downloaden (word).

Inlichtingen : personeelsdienst – Frans Moldenaers – 016 46 87 71 – personeel@bierbeek.be