Gemeentebestuur

Een gemeente is de administratieve vorm van de gemeenschap. De gemeente wordt bestuurd door een gemeenteraad, die om de 6 jaar verkozen wordt onder de meerderjarige inwoners van de gemeente.

  • De gemeente neemt een aantal beslissingen en maatregelen die handelen over haar inwoners of over haar grondgebied.
  • De gemeenteraad vertegenwoordigt de hele bevolking en neemt alle belangrijke beslissingen.  Het college van burgemeester en schepenen zorgt dan dat alles uitgevoerd wordt.   Rond de belangrijkste thema‘s worden beleidsplannen of reglementen opgesteld.
  • De gemeente biedt een aantal diensten aan: enkele tientallen mensen zetten zich daarvoor in. Een overzicht vind je onder 'gemeentediensten'. Je vindt er ook de meest recente vacatures bij de gemeente.
  • Jij bent meer betrokken dan je misschien denkt: een gemeente, daar werken we immers samen aan. Ook jouw hulp, als betrokken inwoners is onontbeerlijk voor een gedragen beleid. Rond een aantal thema's organiseert de gemeente inspraak. Zo kan je in diverse adviesraden meedenken rond een beleidsthema. Bij grote werken nodigen we je uit om je mening te zeggen. Tot slot bestaat er de openbaarheid van bestuur: je kan via een petitie of een vraag jouw mening kenbaar maken. Je vindt een overzicht bij 'betrokken inwoners'.

Contact: gemeentehuis – tel: 016 46 01 75 (bel bij voorkeur het rechtstreekse nummer - zie bovenaan CONTACT) - fax: 016 46 11 41

Openingsuren:
- alle diensten: elke dag van maandag tot en met vrijdag van 9 u tot 12 u
- dienst burgerzaken, omgeving en OCMW: op dinsdagavond van 18 tot 20 u 
- dienst burgerzaken: op zaterdagochtend van 9 u tot 12 u behalve schoolvakanties
- na telefonische afspraak.

delen print naar pdf afdrukken