Beter een goede buurt dan een verre vriend

Mensen maken van hun huis een gezellige thuis voor zichzelf, hun gezin en hun vrienden. Vele mensen vinden de buurt waarin ze wonen even belangrijk: leuke buren, gezellige sfeer, kinderen veilig op straat, groen in de buurt, …

Want wat is er beter voor de sfeer in een straat, in een wijk, in een buurt dan samen de schouders te zetten onder een buurtinitiatief, zoals een nieuwjaarsbijeenkomst of een barbecue in de zomer? Een buurt waarin iedereen samen viert, een buurt waarin iedereen samen iets organiseert, iets onderneemt, loopt veel minder kans om te verzanden in klein gekibbel. Als je samen hebt gezeten, gebabbeld, gelachen of gefeest, dan bel je niet meteen de politie voor een overhangende tak, een blaffende hond of een overijverige doe-het-zelver. In zo’n buurt kan je die dingen uitpraten en werk je daardoor aan elementaire gemeenschapszin.

Buurtfeesten en andere evenementen

Bierbeek wil buren ondersteunen die dingen samen ondernemen. In het beleidsprogramma en in het meerjarenplan van de gemeente Bierbeek voorzien we dat we deze initiatieven blijven ondersteunen.

De gemeente geeft een kleine subsidie voor buurtfeesten en andere evenementen. Voor een kleinschalig straatfeest krijg je € 100, voor een grotere buurt krijg je € 250.

Je kan als buurtcomité bij de uitleendienst in de borre een aantal materialen uitlenen, gratis of tegen een kleine vergoeding.

Buurtplantsoenen en zwerfvuil

Onze technische dienst kan niet overal tegelijk zijn, daarom doen we beroep op vrijwilligers voor sommige klussen in de buurt. Inwoners kunnen - liefst in groep - zich engageren om peter of meter te worden van een buurtplantsoen of een speelpleintje. Je krijgt een aantal materialen en je doet samen het onderhoud. Inwoners of groepen inwoners kunnen ook helpen bij het opruimen van zwerfvuil. Daarvoor krijg je een aantal zakken om dit niet op eigen kosten te moeten opruimen. Waar buurtbewoners zelf zwerfvuil opruimen, zijn minder mensen geneigd om dingen op straat te gooien. Zaken die je zelf niet kan opruimen, zoals een illegaal stort, meld je aan de gemeentediensten!

De straat, ook voor kinderen?

Onze straten zijn niet alleen van de auto’s, maar ook van de inwoners en dus van de kinderen. Waar de ouders overeenkomen om een woonstraat voor een bepaalde periode autovrij te maken, zal de gemeente helpen met het inrichten van een speelstraat. Want zo verbroederen niet alleen de kinderen met elkaar maar ook de ouders.

Meer info over speelstraten bij de jeugddienst - tel: 016 26 97 54 - jeugddienst@deborre.be

Wees zelf de goede buur

Zorg ervoor dat de takken van je prachtige bomen en struiken niet over het voetpad hangen. Maak regelmatig je voetpad proper. Parkeer niet op de stoep en zeker nooit voor de oprit van de buren. Maai je gazon niet op zondag en doe lawaaierige klussen tijdens de week voor 10 uur ’s avonds. Zorg ervoor dat jouw huisdier(en) geen hinder veroorzaken: een hond die blaft als waarschuwing en afschrikking kan gerust. Maar als hij dag en nacht zit te blaffen, moet je maatregelen overwegen. Je huisdier hoort thuis in jouw tuin en niet in die van een ander.

En tot slot: help oudere, zieke of zorgbehoevende buren een handje, zeker bij extreme weersomstandigheden. Bij vermoeden van problemen, kan je altijd contact opnemen met het OCMW - tel: 016 46 10 74 - info@ocmwbierbeek.be. Bij ongeval of levensbedreigende problemen, bel direct 100 of 112.

Denk ook eens aan Fair Trade!

Mag het een tikkeltje meer? Bierbeek is sinds februari 2008 FairTradeGemeente. Het gemeentebestuur, de lokale handelaars, de scholen en tal van verenigingen engageren zich voor Fair Trade. Momenteel spreken we mensen aan om fairtradefan te worden via www.fairtradegemeenten.be/bierbeek.

Waar veel fairtradefans samen wonen, kan de straat fairtradestraat worden. Of je kan voor het straat- of buurtfeest of een andere activiteit zelf fairtradeproducten aankopen of voor lokale handel kiezen. Verzamel enkele families en maak van je straat een Fairtradestraat. De gemeente en de Fairtradetrekkersgroep of ambassadeurs helpen je graag op weg.
En: als je slaagt, krijg je de drank voor je receptie als fairtradestraat cadeau.

Meer  info bij op www.fairtradegemeenten.be of bij Inge Hatse - tel: 016 46 87 86 - noordzuid@bierbeek.be.

delen print naar pdf afdrukken