e-Loket

Formulieren

Hieronder vind je de lijst met voorhanden zijnde formulieren.

Een aantal daarvan zijn direct online in te vullen. Het bericht komt dan automatisch bij de bevoegde dienst terecht.

Andere documenten zijn in word-formaat: wat moet je doen? Je kan deze invullen en opslaan. Daarna kan je het ingevulde document bezorgen bij de bevoegde dienst in het gemeentehuis via mail of door het op te sturen of te komen afgeven.

Nog andere documenten zijn in pdf-formaat: we gebruiken dit vooral voor documentatie (beslissingen, wegwijsdocumentatie). Is er desondanks een aanvraagformulier in pdf? Je moet dit eerst afdrukken, invullen en inscannen. Daarna het ingevulde document bezorgen bij de bevoegde dienst in het gemeentehuis via mail of door het op te sturen of te komen afgeven. 

Wij hopen zo snel mogelijk alle formulieren online te kunnen aanbieden.

Algemene formulieren

Hieronder vind je een aantal algemene formulieren. Wil je een melding maken of een klacht richten aan de gemeente, kan je dit hier online bezorgen.

Ook vind je hier twee formulieren om spontaan te solliciteren (online of in word). Wil je weten of er momenteel iemand gezocht wordt bij de gemeentediensten? Kijk dan even op de pagina 'aanwervingen'

Aanvraag documenten dienst burgerzaken

Voor een aantal administratieve zaken moet je sowieso naar de dienst burgerzaken in het gemeentehuis komen. Voor een aantal attesten en afschriften is dat niet langer nodig. In afwachting van de unieke digitale handtekening, kan je deze documenten opvragen met opgave van je rijksregisternummer: aanvraagformulier documenten en attesten dienst burgerzaken (online).

Meer info - dienst burgerzaken - tel: 016 46 87 60 - bevolking@bierbeek.be.

Formulieren stedenbouw en ruimtelijke ordening

Op 1 januari 2018 schakelden alle gemeenten over naar de omgevingsvergunning, die voortaan de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning vervangt. Nieuwe aanvragen gebeuren voortaan steeds via het Omgevingsloket. Een digtale aanvraag verloopt enkel via het omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/main . Het dossier krijgt dan een volledig digitale afhandeling.

In sommige gevallen volstaat een melding.

Op dit moment kan je alle omgevingsaanvragen in openbaar onderzoek en bekendmakingen van afgeleverde omgevingsvergunningen raadplegen op volgende pagina: https://omgeving.geoportaal.be/#/bierbeek

Voor advisering of de bespreking van een (voor)ontwerp van een verkavelingsvergunning kan je altijd terecht op de dienst omgeving.

Meer info bij de dienst stedenbouw - tel: 016 46 87 85 - stedenbouw@bierbeek.be

Je kan ook een afspraak maken met het Wooninfopunt - tel: 016 31 18 69 - www.wooninfopunten.be.

Formulieren milieu

De milieuvergunning, een natuurvergunning of een natuurmelding maken ook deel uit van het omgevingsloket. Voor meer info zie hierboven.

Meer info bij de milieudienst - tel: 016 46 87 87 - milieu@bierbeek.be

Formulieren afvalophaling

Hieronder vind je een aantal documenten i.v.m. de afvalophaling. Voor de openingsuren van het containerpark, klik hier.

Meer info bij de milieudienst - tel: 016 46 87 87 - milieu@bierbeek.be

Formulieren energiebesparing

De premies inzake energiebesparing zijn in volle evolutie. Volgens de meest recente informatie zal Vlaamse regering alles tot medio 2016 bij het oude laten.

Je vindt een overzicht met de verschillende energiepremies op de pagina 'energiepremies' (of via deze interne link).

Energie besparen kan je soms met kleine zaken die weinig moeite en geld kosten. Je vindt een overzicht op de pagina 'klimaatgemeente > duurzaam energiegebruik' (of via deze interne link).

Meer info bij de milieudienst - tel: 016 46 87 87 - milieu@bierbeek.be

Formulieren van het OCMW

Formulier voor klachten over het OCMW (online)

Meer info bij de OCMW-secretaris - tel: 016 46 10 74 - info@ocmwbierbeek.be

Formulieren van de lokale politie

Op de website van onze lokale politie vind je een aantal formulieren zoals: aanvraag voor wegsignalisatie of afwezigheidstoezicht (bij vakantie). klik door naar www.pzlubbeek.be.

Meer info bij de lokale politie - wijk Bierbeek - tel: 016 46 18 80 - pz.lubbeek.wijk.bierbeek@police.belgium.eu

Formulieren voor ondernemers

Hieronder vind je een aantal formulieren die van belang kunnen zijn voor ondernemingen in Bierbeek.

Onder het tabblad 'werken' staat een lijst met alle ondernemingen van Bierbeek (excel). Wie hierin opgenomen wil worden, kan dit melden met onderstaand invulformulier.
Bierbeek promoot ook de aankoop bij eigen winkels met de Kadoobon. Je vindt de afsprakennota en het aanvraagformulier hieronder.
Tot slot vind je de tabel met de toegestane afwijkingen op de wekelijkse rustdag 2015.

Meer info bij Linda Willems in het gemeentehuis - tel: 016 46 87 64 - linda.willems@bierbeek.be.

Formulieren leuke buurt

Hieronder vind je een aantal documenten i.v.m. activiteiten die je in buurtverband wil doen.

Formulieren internationale samenwerking

Bierbeek heeft een hart voor de wereld. Hieronder vind je het reglement voor subsidies voor Noord-Zuidwerkingen en de aanvraagformulieren.

Meer info bij de Noordzuid-ambtenaar - tel: 016 46 87 86 - noordzuid@bierbeek.be.

Ook op www.deborre.be vind je een aantal invulformulieren voor socio-culturele, sportieve of jeugdverenigingen en voor activiteiten en investeringen. Je vindt daar ook de modaliteiten om een zaal of sportveld te huren en welk materiaal je kan uitlenen. Uiteraard is er ook de webwinkel.

Meer info - tel: 016 46 14 00 - cbc@deborre.be.

delen print naar pdf afdrukken