Documenten

De gemeente is verantwoordelijk voor de bevolkingsregisters. Dat wil zeggen dat de gemeente moet weten waar exact iedere inwoner woont.
Adreswijzigingen moet je dus steeds melden in het gemeentehuis.
Ook speelt de gemeente tussenpersoon in het uitreiken van identiteitsbewijzen, rijbewijzen en andere attesten.

Voor de aanvraag van een aantal identiteitsdocumenten kan je terecht op het e-loket.

Contact: dienst burgerzaken - tel: 016 46 87 60burgerzaken@bierbeek.be.

delen print naar pdf afdrukken