Containerpark

Het Gemeentelijk Containerpark is gelegen:

Eikeboomlaan 13
3360 Korbeek-Lo

Openingsuren containerpark:

 • van dinsdag tot vrijdag van 14 u tot 18 u (wintertijd: van november t.e.m. maart)
 • van dinsdag tot vrijdag van 14 u tot 19 u (zomertijd: van april t.e.m. oktober)
 • op zaterdag van 10 u tot 16 u (winter en zomer)
 • OPGELET: gelieve ten laatste 15 minuten voor sluitingstijd aan te melden.

De toegang tot het containerpark kost € 2 per bezoek. Voor kmo's is er een aparte regeling.

Koop de toegangskaart à € 10 of € 20 in het gemeentehuis of in een van de volgende winkels:

 • AD Delhaize Lovenjoel (Langestraat)
 • Carrefour Korbeek-Lo (Vlinderlaan)
 • Carrefour Express Korbeek-Lo, (Tiensesteenweg)
 • Dier Plus (Tiensesteenweg)

Wat kan je als particulier GRATISbrengen naar het containerpark?

 • Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (aeea)
 • Asbestcement (eterniet)
 • Glas (flessen en vlakglas APART)
 • Herbruikbare goederen
 • Klein gevaarlijk afval (kga)
 • Kurken
 • Oude metalen
 • Piepschuim (enkel zuivere, witte korrel isomo)
 • Plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons (in blauwe pmd-zak)
 • Harde plastics (onverpakt en uitgewassen)
 • Snoeihout – maximum 5m³ per dag
 • Textiel

Wat kan je als particulier TEGEN BETALING naar het containerpark brengen?•

 • grof vuil: € 5 per begonnen 1/2 m³
 • steenafval: € 5 per begonnen m³ - max. 1 m³ per dag
 • gips en kalk (bv. gyproc): € 5 per begonnen m³ - max. 1 m³ per dag
 • cellenbeton (bv. ytong): € 5 per begonnen m³ - max. 1 m³ per dag
 • keramiek: € 5 per begonnen m³ - max. 1 m³ per dag
  OPGELET! Al deze verschillende bouwafvalfracties moeten APART en gesorteerd aangeboden worden.
 • sloophout: € 3 per begonnen m³
 • groenafval, fijn tuinafval en boomstronken: € 1 per begonnen m³

De betaling van deze fracties verloopt via extra knippen in de toegangskaart.

Wat kan je nog gratis brengen?

 • PMD (in blauwe zak)
 • Zachte plastics (in roze zak)
Wat kan niet?

Alle huisvuil dat selectief opgehaald wordt of in de container kan afgeleverd worden.

Speciale tarieven voor kmo's, bouwers-verbouwers, scholen,...
Hiervoor bestaan specifieke tarieven, ook voor de huur van containers voor ophaling. Kmo‘s van Bierbeek kunnen nog op het containerpark terecht met een speciale badge. Deze kan je aanvragen bij de milieudienst.

Landbouwfolie valt ook onder deze regeling, maar de inzameling wordt slechts maximaal twee maal per jaar georganiseerd in overleg met de landbouwers.

Nuttige tips over afval

> De afvalwijzer en de data van ophaling vind je op je afvalkalender 2017 (pdf).

> Waar staan er glasbollen in Bierbeek? Lijst glasbollen (pdf)

> Alfabetische overzichtslijst met alle afvalstoffen en opgave van de prijs (pdf)

Meer info bij de milieudienst – 016 46 87 87 - milieu@bierbeek.be.

Blijf op de hoogte van eventuele veranderingen, van je DifTarrekening enz via www.mijnecowerf.be

Maak a.u.b. onderscheid tussen tuinafval en snoeihout! 

Ten gevolge van een nieuwe beheersovereenkomst, zal op het containerpark niet meer gecomposteerd worden.
Voor de gewone particulier verandert er weinig: je kan zowel met snoeihout als met tuinafval terecht in het containerpark van Bierbeek. Alleen zal tuinafval niet langer los, maar in containers worden gestockeerd. Hou er rekening mee dat je je tuinafval  zelf in de container moet storten. Het gaat om containers van 20 m³, waarbij je via een trapje bovenaan het afval moet storten. Je kan dus niet zomaar je aanhangwagen leegstorten op de grond. Je kan wel tuinafval in zakken aanbrengen en deze leegschudden in de container.

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen tuinafval en snoeihout. Snoeihout omvat alle takken en stammetjes afkomstig van een normaal onderhoud van de tuin (geen wortels!) met een maximale diameter van 20 cm. Opgelet: ook riet en siergrassen horen hier daarbij.
Tuinafval bestaat uit gras- en bladafval: alle klein, niet-houtig tuinafval zoals bladeren, grasmaaisel, korte stukjes haagscheersel, klein plantafval, onkruid of mos (zonder grond!)... Keukenafval en groenteresten horen daar niet bij. Grond hoort in beide fracties niet thuis!

delen print naar pdf afdrukken