Communicatie met de burger

De gemeente communiceert op velerlei wijzen met haar inwoners.

Het begint al bij het loket of aan de telefoon. Momenteel ben je overigens ook bezig met communiceren als je onze website raadpleegt.

Maar er is nog meer: maandelijks krijg je Info-Bierbeek in de bus, om de 2 jaar een handige infogids, op regelmatige tijdstippen een bewonersbrief.

Maar ook jij kan actief communiceren met de gemeente: door een melding te doen of door mee te werken aan de buurtcontacten of in een info-vergadering uw zeg te doen.

Als je echt actief wil worden, kan je lid worden van een adviesraad.

Meer hierover verneem je op deze pagina's.

delen print naar pdf afdrukken