Bestuur en diensten

Hier vind je diverse overzichten:

  • gemeentebestuur: info over de gemeenteraad en het schepencollege, de gemeentelijke diensten en beleidsdocumenten
  • OCMW: info over het OCMW-bestuur en de diensten en beleidsdocumenten
  • lokale politie: info over de lokale politiezone Lubbeek
  • andere diensten: info over andere diensten en besturen, zoals de kerkfabrieken, de nutsbedrijven en wachtdiensten, hogere overheden en andere diensten op Vlaams, federaal of Europees niveau
  • aanwervingen
  • communicatie; Info-Bierbeek, infogids, website, openbaarheid van bestuur, adviesraden, hoorzittingen en info-avonden.