Andere diensten

Brandweer Leuven

Bierbeek maakt deel uit van de brandweerzone Leuven-Oost.

Bij brand of levensgevaar, bel het NOODNUMMER 100 of 112 (internationaal).

 • Wacht rustig op antwoord: haak nooit onmiddellijk in want daardoor kom je opnieuw aan het begin van de wachtlijst te staan.
 • Geef je naam, het juiste adres en een korte beschrijving van het incident: stad, straat, nummer, kruispunt, speciale toegang, praatpaal, enz.
 • Geef aan of er slachtoffers zijn en hoeveel.
 • Spreek klaar en duidelijk.

Postadres van de Brandweer van Leuven, Terbankstraat 20, 3001 Leuven
De administratie is open alle werkdagen 9-12 u en 14-16 u.
Tel - alarmlijn : 016 22 33 33
Administratie en preventie : 016 31 72 11
Administratie hulpcentrale : 016 31 72 91
Fax : 016 22 02 89
 
Wat te doen bij brand of gasreuk?
CO-preventie: CO-meldpunt - tel: 016 31 72 91.  


Wachtdiensten
gezondheidszorg

1. Dokter van wacht
Dienstverlening van de dokters van Bierbeek, Oud-Heverlee en Bertem: alleen tijdens het weekend (van vrijdagavond van 18 u. tot maandagochtend 8 u) of op een feestdag.
CENTRAAL NUMMER : 0903 39 998 (*) – www.huisarts.be.

2. Apotheker van wacht
Dienstverlening alleen voor dringende gevallen 's nachts, tijdens de weekends of op feestdagen, met aanrekening van een extra 'hoogdringendheidshonorarium‘. Je krijgt de naam van de apotheker van wacht op het CENTRAAL NUMMER : 0900 10 500 (*) – www.apotheek.be.

3. Tandarts van wacht
Contacteer liefst eerst uw eigen tandarts, die weet het best wat u nodig heeft. Dienstverlening alleen op zondag en op wettelijke feestdagen bellen naar het CENTRAAL NUMMER : 0903 39 969 (*)– www.tandarts.be .

(*) 0900-09003 = betaalnummers: kosten € 0,15 per minuut.

4. Kinesisten
Je vindt de kinesisten in het telefoonboek of op www.1207.be.

5. Thuisverpleging

6. Diensten voor crisisopvang

Noodnummers nutsbedrijven

Wat te doen bij problemen?
Bij praktische problemen in huis, neem contact met de eigen leverancier. of de netbeheerder.
Indien een beheersprobleem, contacteer dan Eandis - tel: 078 35 35 34www.eandis.be. Klantenkantoor: Dirk Boutslaan 7 - 3000 Leuven.
Daar kan je terecht voor:

 • werken aan de distributienetten: aanleg nieuwe leidingen, verbindingen, schakelingen, onderhoud van het net,...
 • werken aan de aansluitingen voor elektriciteit en gas bij individuele klanten
 • storingen en defecten oplossen
 • meterstanden opnemen en verwerking van de verbruiksgegevens
 • sociale openbare dienstverlening; o.a. budgetmeters, beheer oplaadterminals,...
 • bevorderen rationeel energiegebruik
 • beheer van het toegangsregister
 • beheer van het openbaar vervoernet

Belangrijke telefoons:

 • De energielijn - tel: 078 35 35 35 (werkdagen 8 – 20 u, zaterdag 9 – 13 u)
 • Alarmlijn bij gasreuk - tel: 0800 650 65 (24 u dienst)
 • Alarmlijn bij defect - tel: 078 35 35 00 (24 u dienst)
 • Defecte straatlamp - tel: 0800 635 35 (24 u dienst) – www.straatlampen.be.

Water
De Watergroep – H.Hooverplein 23 – 3000 Leuven - - tel: 016 24 09 11 - fax: 016 23 93 49. Voor dringende oproepen is er een permanente wachtdienst – tel: 02 238 96 99.

Telefonie en kabeldistributie
Ook op de telefoniemarkt en qua TV-distributie kan je zelf een keuze maken:  analoge en digitale televisie, met operatoren (Belgacom, Telenet,…). Je vindt hun telefoonnummers en contactadressen in de witte telefoongids of op www.1207.be.
Andere telefoonnummers:
- Inlichtingen: 1207
- Inlichtingen internationaal: 1204

Voor de radio- en tv-distributie zorgt Telenet – Liersesteenweg 4 – 2800 Mechelen - tel: 015 66 66 66 (werkdag 8 – 22 u – zaterdag, zondag en feestdag 9 u – 17.30 u) – fax: 015 67 67 67.

Voor andere diensten, raadpleeg het telefoonboek.

B- Post
Het postkantoor van Bierbeek ligt in de deelgemeente Korbeek-Lo - Vengerstraat 68 - 3360 Bierbeek - tel: 022 01 23 45www.bpost.be.
Het postkantoor is open van maandag tot vrijdag van 9.30 u tot 12.30 u en 13.45 u tot 17 u - op dinsdag- en donderdagavond tot 18 u. De dichtst bijzijnde brievenbus en alle andere info over De Post vind je via de website of via het gratis infonummer 022 01 23 45.

Belastingdiensten

 • Directe belastingen (voor inwoners van Bierbeek)
  Ontvangkantoor Leuven 3 - Philipssite 3 bus 2 - 3001 Leuven - tel: 0257 384 20.
  Voor info over alle diensten: www.minfin.fgov.be.
  Fiscale gegevensbank federale overheid: www.fisconet.fgov.be.
  Digitale belastingsaangifte: www.taxonweb.be.
 • Gemeentelijke belastingen
  De gemeente heft een aantal aanvullende belastingen, meestal voor diensten die zij aanbiedt.
  Meer informatie over gemeentelijke belastingen en retributies in het gemeentehuis - financiële dienst - tel: 016 46 87 66 of kijk op pagina 'reglementen gemeente'.

Rechtshulp
Voor alle juridische informatie kan je terecht bij het justitiehuis. Dit is een eerstelijnsdienst die instaat voor wegwijsinformatie, gerichte doorverwijzing, gratis juridisch advies, slachtofferonthaal, bemiddeling in strafzaken, onderzoeken in het kader van burgerrechterlijke opdrachten en daderbegeleiding.
Justitiehuis Leuven -A.Nobelstraat 44 - 3000 Leuven - tel: 016 30 14 50 - justitiehuis.leuven@just.fgov.be. Het justitiehuis is geopend alle werkdagen van 9 u tot 12 u en op maandag, woensdag en donderdag van 13 u tot 17 u, op dinsdag van 13 u tot 18.30 u en op vrijdag van 13 u tot 16 u.

Je kan gratis juridisch advies inwinnen bij een advocaat van de Commissie Juridische Bijstand (CJB) in het Justitiehuis op de volgende dagen:
- dinsdag van 16.30 u tot 18.30 u
- woensdag van 14.30 u tot 16 u
- donderdag van 9 u tot 11 u
Er is telefoonpermanentie voor juridisch advies - tel: 016 21 45 45 - fax 016 21 45 46 – info@cjb-leuven.bewww.cjbleuven.be.

De diensten van de rechtbank
> Rechtbank van Eerste Aanleg, Politierechtbank, Arbeidsrechtbank, Rechtbank van Koophandel en Burgerlijke Rechtbank - Smoldersplein 5 - 3000 Leuven - tel: 016 21 41 11
> Vredegerecht (Leuven 2de Kanton) - Vaartstraat 24 - 3000 Leuven - tel: 016 21 48 51 - 016 21 48 52
> Dienst Slachtofferonthaal Parket - Smoldersplein 5 - 3000 Leuven - tel: 016 21 45 50 - 016 21 45 51 - 016 21 45 52
Je vindt alle adressen van rechtbanken via de juridische databank.

Andere nuttige adressen

> Centrum Slachtofferhulp - tel: 016 21 45 50
> Bij verlies of diefstal van je bank- of creditkaart, bel Card Stop - tel : 070 344 344
> Bij verlies van documenten (paspoort, identiteitskaart,…), bel Doc Stop - tel: 00800 2123 2123

Hogere overheden
In het gemeentehuis en in de bibliotheek vind je een informatiekiosk, waarin tal van informatiefolders van de hogere overheden ter beschikking van het publiek zijn.

Hieronder de belangrijkste contactadressen.

 • Provincie Vlaams-Brabant
  Provincieplein 1  - 3010 Leuven -  tel: 016 26 70 11www.vlaamsbrabant.be.
 • Vlaamse Gemeenschap – Vlaams Gewest
  Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – Vlaamse infolijn: 1700www.vlaanderen.be.
 • Belgische federale overheid
  Federale voorlichtingsdienst – Postbus 3000 – 1040 Brussel 4 – tel: 02 287 41 11 www.belgium.fgov.be.
 • Europese Gemeenschap
  Infopunt Europa Vlaams-Brabant –Provincieplein 1 – 3010 Leuven – tel: 016 26 74 15 – 016 26 74 16 infopunt.europa@vlaamsbrabant.be (maandag tot vrijdag 9 u tot 12.30 u en 13.30 u tot 17 u,  zaterdag 9 u tot 12.30 u) -
  Europese voorlichtingsdienst – meer informatie op www.europa.eu.

De kerkraden

Per erkende parochie is er een kerkfabriek die bestuurd wordt door een kerkraad. De kerkfabriek zorgt voor de eigenlijke materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten. Daarenboven is er een centraal kerkbestuur dat als aanspreekpunt voor de gemeente fungeert. De kerfabriek is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid en de kerkraad wordt verkozen uit de parochianen. De pastoor is van rechtswege lid.

 • Kerkraad Sint-Hilarius Bierbeek
  voorzitter: Herman Boogaerts, Builoogstraat 4, 3360 Bierbeek - tel: 016 46 28 77
 • Kerkraad Sint-Lambertus Lovenjoel
  voorzitter: Karel Rausch, Weterbeekstraat 35, 3360 Lovenjoel - tel: 016 46 30 30
 • Kerkraad Heilig Kruis Korbeek-Lo
  voorzitter: Michaël Janssen, Bieststraat 62, 3360 Lovenjoel - tel: 016 25 49 18
 • Kerkraad Sint-Antonius-Abt Opvelp
  voorzitter: Julien Hubin, Waversesteenweg 25, 3360 Opvelp - tel: 016 73 44 61
 • Centraal kerkbestuur Bierbeek
  voorzitter: Hugo Vanderhoudelingen, Korbeek-Losestraat 78, 3360 Bierbeek - tel: 016 46 34 55

Verenigde protestantse kerk parochie Leuven
contact: Ernst Veen, Brabançonnestraat 76, 3000 Leuven - tel: 016 22 98 83
Meer informatie over de parochies en de erediensten, klik door naar erediensten.

Buurgemeenten

Hieronder de algemene telefoonnummers en websites van onze buurgemeenten:

Meer informatie over alle Belgische lokale en provinciale besturen op www.pinakes.be (databank VVSG = Vereniging Vlaamse steden en gemeenten). Wil je meer achtergrond over gemeentepolitiek, surf dan naar VVSG: www.vvsg.be.

delen print naar pdf afdrukken