Afvalophaling - afvalkalender

NIEUW IN 2017 !

Efficiëntere inzamelrondes betekent minder uitstoot. Daarom pakt EcoWerf de huis-aan-huisinzameling vanaf januari 2017 anders aan. Afval wordt niet langer per gemeente ingezameld, maar over de gemeentegrenzen heen. Aangrenzende gemeenten in een cluster krijgen voortaan dus dezelfde inzameldag.

Wat verandert er?

De fracties huisvuil (grijze container) en gft (groene container) worden gecombineerd op dezelfde dag in een tweewekelijks systeem opgehaald. Voor Bierbeek betekent dat tweewekelijks op dinsdag in de even weken.

De fracties papier-karton en pmd (blauwe zak) zamelt EcoWerf driewekelijks in op dezelfde dag, voor Bierbeek telkens op vrijdag. Hiervoor zet EcoWerf haar nieuwe duo-wagens in. Deze beschikken over twee compartimenten, waardoor ze twee soorten afval gelijktijdig en toch gescheiden kunnen ophalen. Dit is vooral nuttig in gebieden met verspreide bewoning. Hiermee dalen niet alleen de operationele kosten en het dieselverbruik, maar ook de werklast voor het uitvoerend personeel.

Voor de concrete dagen, kijk op je afvalkalender, die je hier kan downloaden: afvalkalender 2017 (pdf).

Download ‘Recycle!’

De nieuwe inzameldagen kan je ook raadplegen via de handige app ‘Recycle!’ ontwikkeld door Fost Plus, Bebat en Recupel. Deze app geeft je alle info over de afvalinzamelingen aan de hand van een afvalkalender met herinneringen, sorteerinfo en een overzicht van de inzamelpunten in je buurt, inclusief de openingsuren van het containerpark. Zo mis je geen enkele inzameling aan huis en weet je perfect wat te doen met een afgedankte broodrooster of een stel lege batterijen. Download de app (beschikbaar voor iOS en Android) via www.ophaalkalender.be.

De volgende afvalstoffen worden GRATIS aan huis opgehaald:
papier en karton, textiel.

De volgende afvalstoffen worden OP AFROEP opgehaald: je moet m.a.w. eerst een afspraak maken.
oude metalen, snoeihout.

De volgende afvalstoffen worden TEGEN BETALING opgehaald:

  • plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons (pmd) > blauwe zak
  • groente-, fruit- en tuinafval (gft) > groene DifTar-container
  • huisvuil (of restafval) > grijze DifTar-container
  • grof vuil > afspraak maken bij Ecowerf

Daarenboven kan je een aantal dingen naar het containerpark brengen.

Verkooppunten blauwe en roze zakken en containerparkkaarten?

Deze worden verkocht op de volgende plaatsen:

  • gemeentehuis Bierbeek, Speelpleinstraat 10
  • AD Delhaize Lovenjoel, Langestraat
  • Carrefour Korbeek-Lo, Vlinderlaan (containerparkkaarten aan de balie)
  • Carrefour Express Korbeek-Lo, Tiensesteenweg
  • Louis Delhaize Bierbeek, Dorpsstraat (alleen roze en blauwe zakken)

De blauwe zak dient om pmd in te verzamelen: een rol kost € 3,00 (20 zakken). De roze zak dient om zachte plastics in te verzamelen, die je gratis naar het containerpark kan brengen. Een rol kost € 2,50 (10 zakken).

Wanneer zijn er ophalingen?

Klik hier voor de Ecowerf-afvalkalender 2017 (pdf)

De verschillende afvalfracties moeten vóór 7 u 's morgens of de avond voor de inzameldag na 20 u op een duidelijke plaats buitengezet worden. Indien het afval niet kan afgehaald worden wegens heirkracht (weersomstandigheden, ...) moet het terug binnengezet worden en aangeboden worden op een nieuw ophaalmoment: kijk daarvoor naar deze website of naar www.ecowerf.be.

Speciale afspraken rond ophaling bepaalde fracties:

- Snoeihout wordt ook alleen op afroep afgehaald, op vaste dagen in april en november (maximaal 5 m³ per adres). De ophaling is gratis, maar je moet WEL EERST RESERVEREN. Kijk voor de juiste datum op de afvalkalender en reserveer minstens één week vóór de ophalingsdatum met onderstaand formulier of bij de milieudienst - tel: 016 46 87 87 –e-mail: milieu@bierbeek.be

> Aanvraagformulier ophaling snoeihout

- Oude metalen wordt ook alleen op afroep afgehaald. De ophaling is gratis, maar je moet WEL EERST RESERVEREN. Reserveer met onderstaand formulier of bij de milieudienst - tel: 016 46 87 87 –e-mail: milieu@bierbeek.be.

> Aanvraagformulier ophaling oude metalen

- Grof huisvuil wordt op afroep opgehaald. Grof huisvuil is alle afval dat niet selectief ingezameld wordt, niet herbruikbaar is en te groot of te zwaar is om in de huisvuilcontainer mee te geven. De ophaling kost € 5 per begonnen 1/2 m³ en er wordt een transportkost aangerekend van € 12,50.  Hiervoor moet je een afspraak maken met Ecowerf - tel: 0800 970 97.

In bijgaand pdf-document vind je een alfabetische overzichtlijst: welke afvalstoffen worden THUIS afgehaald? Welke mag je naar het CONTAINERPARK brengen? Hoeveel kost mij dat als particulier? Of als kmo? Waar staan de glasbollen in mijn omgeving?

Klik hier voor de ALFABETISCHE LIJST (pdf)

Wat kost de ophaling?

DifTar geeft een correcte prijs afhankelijk van de aard en de hoeveelheid die je aanbiedt bij de inzameling. Er bestaan 2 soorten bakken: een grijze bak voor restafval, een groene bak voor GFT-afval. Je kan kiezen voor de volgende maten: 40, 120, 240 liter en 1.100 liter. De containers worden om de 14 dagen thuis opgehaald en gewogen.
Per ophaling betaal je als particulier:
• grijze container van 40 of 120 liter: € 0,50 per ophaling + € 0,84 huurprijs/maand + € 0,25 per kg restafval
• grijze container van 240 liter: € 1 per ophaling + € 1,66 huurprijs/maand + € 0,25 per kg restafval
• grijze container van 1.100 liter: € 5 per ophaling + € 4,58 huurprijs/maand + € 0,25 per kg restafval
• groene container van 40 of 120 liter: € 0,84 huurprijs/maand + € 0,18 per kg gft-afval (je betaalt NIET per aanbieding)
• groene container van 240 liter: € 1,66 huurprijs/maand + € 0,18 per kg gft-afval (je betaalt NIET per aanbieding)
• grijze container van 1.100 liter: € 4,58 huurprijs/maand + € 0,18 per kg gft-afval (je betaalt NIET per aanbieding)

Voor kmo's gelden specifieke HUURtarieven:
• voor een container van 120 liter bedraagt dit € 1,84 huurprijs/maand,
• voor een container van 240 liter € 2,47 huurprijs/maand,
• voor een grote container van 1.100 liter € 7,07 huurprijs/maand.

Op elke container staat je adres en een unieke cijfercode, die bij elke ophaling automatisch gelezen wordt. Je betaalt een voorschot van € 50 (of € 100 voor container 240 liter) bij het afhalen van de containers en je krijgt automatisch een nieuwe overschrijving als er minder dan € 10 op je ’diftar‘-rekening staat. Je kan de stand van je rekening en een overzicht van de ophalingen bij jou thuis zelf nakijken op www.mijnecowerf.be.

Een overzichtslijst vind je hierboven (pdf).

Sociale correctie op de DifTarrekening

Sommige inwoners van Bierbeek kunnen een sociale correctie op de DifTarrekening krijgen. Het gaat om volgende categorieën:

1. Inwoners met bepaalde medische of therapeutische noden: inwoners met urinaire incontinentie, blijvende of tijdelijke stomapatiënten, nierdialyse- en peritoneaaldialysepatiënten of patiënten met andere aandoeningen die door hun aard een verhoogde afvalproductie met zich meebrengen. De toelage bedraagt 100% van de totale restafvalfactuur (inclusief huur en aanbieding), met een maximum van € 52 per jaar. De toelage wordt aangevraagd via het daarvoor bedoeld aanvraagformulier en vergezeld van een medisch attest van de behandelende geneesheer. Patiënten met een permanente aandoening dienen hun aanvraag met medisch attest jaarlijks te vernieuwen. Voor patiënten met een tijdelijke aandoening moet op het attest de behandelingsduur vermeld worden. Enkel aandoeningen met een behandelingsduur langer dan drie maanden komen in aanmerking. De aanvraag dient ingediend te worden bij het gemeentebestuur vóór 31 december van het aanvraagjaar.

> aanvraagformulier sociale correcties medische of therapeutische noden (pdf)

2. Gezinnen met jonge kinderen: gezinnen, pleeggezinnen en adoptiegezinnen met kinderen onder de drie jaar. Deze toelage wordt automatisch verleend op basis van de gegevens uit het bevolkingsregister tussen 1 januari en 31 december van het aanvraagjaar. De toelage bedraagt 100% van de totale restafvalfactuur (inclusief huur en aanbieding), met een maximum van:
- € 26 per jaar per kind van 0 tot 2 jaar,
- € 13 per jaar per kind van 2 tot 3 jaar.

3. Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming zoals meegedeeld wordt door de Kruispuntbank. Deze toelage wordt automatisch verleend op basis van de gegevens die jaarlijks worden voorgelegd door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. De toelage bedraagt 100% van de totale restafvalfactuur (inclusief huur en aanbieding), met een maximum van € 26 per jaar.

4. Personen in budgetbeheer bij het OCMW van Bierbeek. Deze toelage wordt automatisch verleend op basis van de gegevens die jaarlijks worden voorgelegd door het OCMW. Enkel personen die minstens zes maanden ononderbroken in budgetbeheer zijn bij het OCMW komen in aanmerking. De toelage bedraagt 100% van de totale restafvalfactuur (inclusief huur en aanbieding), met een maximum van € 26 per jaar.

Het bedrag van deze toelages wordt in zijn geheel gestort op de diftarrekening van de betrokkenen in de maand maart van het jaar volgend op het aanvraagjaar. De toelages zijn niet cumuleerbaar.

Meer info bij de milieudienst - tel: 016 46 87 87 - milieu@bierbeek.be en bij Ecowerf – tel: 0800 97 097info@ecowerf.be www.ecowerf.be.

delen print naar pdf afdrukken