Afval en afvalvoorkoming

Waar kan je terecht met je 'afval'?

De volgende afvalstoffen worden GRATIS aan huis opgehaald: papier en karton, textiel.

Oude metalen en snoeihout worden opgehaald OP AFROEP: je moet eerst een afspraak maken.

Worden TEGEN BETALING opgehaald:
- plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons (pmd) > blauwe zak (kost € 0,15/zak of € 3 voor een rol van 20 zakken)
- groente-, fruit- en tuinafval (gft) > groene DifTar-container
- huisvuil (of restafval) > grijze DifTar-container
- grof vuil > afspraak maken bij Ecowerf, kost per volume en ophaling.

Je kan daarenboven met een groot aantal zaken terecht in ons containerpark. Voor meer info, zie op de pagina over het 'containerpark'.

Verkooppunten blauwe en roze zakken en containerparkkaarten?

Deze worden verkocht op de volgende plaatsen:

  • gemeentehuis Bierbeek, Speelpleinstraat 10
  • AD Delhaize Lovenjoel, Langestraat
  • Carrefour Korbeek-Lo, Vlinderlaan (containerparkkaarten aan de balie)
  • Carrefour Express Korbeek-Lo, Tiensesteenweg
  • Louis Delhaize Bierbeek, Dorpsstraat (alleen roze en blauwe zakken)

De blauwe zak dient om pmd in te verzamelen: een rol kost € 3,00 (20 zakken). De roze zak dient om zachte plastics in te verzamelen, die je gratis naar het containerpark kan brengen. Een rol kost € 2,50 (10 zakken).

PS: Harde plastics mag je APART en ONVERPAKT aanbieden in het containerpark. Let wel dat alle plastics proper of uitgewassen zijn. Kleine harde plastics (kleiner dan 10 liter) mogen ook worden verzameld in de roze zak.

Wie alleen roze zakken, AEEA, asbest of KGA naar het containerpark moet brengen, betaalt geen inkom.

Wanneer zijn er ophalingen? 

Klik hier voor de Ecowerf-afvalkalender 2017 (pdf)

De verschillende afvalfracties moeten vóór 7 u 's morgens of de avond voor de inzameldag na 20 u op een duidelijke plaats buitengezet worden. Indien het afval niet kan afgehaald worden wegens heirkracht (weersomstandigheden, ...) moet het terug binnengezet worden en aangeboden worden op een nieuw ophaalmoment: kijk daarvoor naar deze website of naar www.ecowerf.be.

Verdere modaliteiten over en de prijzen van de ophalingen vind je op de afvalkalender of in de pagina 'afvalophaling'.

Er zijn ook enkele sociale correcties, groepen mensen die een bepaald bedrag vrijgesteld krijgen. Kijk op de pagina 'afvalophaling'.

Afval voorkomen: kringlooptuinieren en composteren

Ruim de helft van ons afval is organisch. Het is dus perfect recycleerbaar als compost en te hergebruiken in je tuin. Je wint twee keer: je moet niet betalen voor de ophaling van je gft-bak en je houdt nog voedzame compost over. Geïnteresseerd? Kijk op de pagina 'kringlooptuinieren'.

Afval voorkomen: hergebruiken

En er bestaan nog verschillende andere manieren op 'afval' te hergebruiken. Vind ze op de pagina 'hergebruiken'.

Meer info bij de milieudienst - tel: 016 46 87 87 - milieu@bierbeek.be en bij Ecowerf – tel: 0800 97 097info@ecowerf.be www.ecowerf.be.

delen print naar pdf afdrukken