Aanwervingen

Openstaande vacatures

EEN VOLTIJDS TECHNISCH ASSISTENT (D1-D3) (m/v) VOOR DE DIENST OPENBARE WERKEN in contractueel verband

EEN VOLTIJDS TECHNISCH ASSISTENT (D1-D3) (m/v) VOOR DE GROENDIENST in contractueel verband

(met aanleg wervingsreserve voor 3 jaar)

Als geschoold arbeider bij de dienst Openbare Werken verricht je specifieke technische onderhouds- of uitvoeringstaken (wegennet, fiets- en voetpaden,…), arbeidstaken i.v.m. gebouwen (schilderen, elektriciteit, metselwerk, vloeren, …), logistieke ondersteuning bij plechtigheden en manifestaties, ijzelbestrijding, eventueel bestuurderstaken (auto, tractor, kraan, vrachtwagen), …

Als geschoold arbeider bij de groendienst sta je in voor het onderhoud van aanplantingen en kerkhoven, bermbeheer, snoeien van bomen en struiken, selectieve afvalophaling, aanleggen van perkjes, besturen van voertuigen en machines, …

 

Kandidaten moeten :

  1. een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie
  2. de burgerlijke en politieke rechten genieten
  3. medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie
  4. voldoen aan de vereiste over de taalkennis (kennis van het Nederlands op minstens niveau A2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen)
  5. slagen voor de selectieprocedure (praktische proef en mondelinge proef)
  6. houder zijn van een rijbewijs B, en zeker van een rijbewijs C, is een pluspunt

 

Contract : voltijds contract van onbepaalde duur

 

Interesse ?

Kandidaturen uiterlijk op 15 september 2017 indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Speelpleinstraat 8 te 3360 Bierbeek, samen met een uitgebreid cv, een recent uittreksel uit het strafregister en eventueel een kopie van het rijbewijs. Vermeld duidelijk voor welke functie u wenst te solliciteren; kandideren voor beide functies kan uiteraard ook.

 

Inlichtingen : personeelsdienst – Frans Moldenaers – (016) 46 87 71 – personeel@bierbeek.be

De selectieprocedure en de selectiecriteria vind je hier (PDF)

Spontaan solliciteren

Wil je spontaan solliciteren bij de gemeente Bierbeek? Dat kan door je in te schrijven in ons sollicitatiebestand en wij houden je op de hoogte van onze vacatures. Vul het formulier hieronder in en bezorg het aan het gemeentebestuur t.a.v. het College van burgemeester en schepenen, Speelpleinstraat 8 - 3360 Bierbeek of aan personeel@bierbeek.be.

Spontane sollicitatie: formulieren

Solliciteren bij het OCMW? Schrijf een brief naar het OCMW Bierbeek - Speelpleinstraat 8 - 3360 Bierbeek - tel: 016 46 10 74 - info@ocmwbierbeek.be.

Solliciteren bij het Woonzorgcentum? Contacteer WZC d'Eycken Brug - Bergenlaan 5 - 3360 Bierbeek - tel: 016 88 58 64 - personeelsdienst@deyckenbrug.be.       

Solliciteren bij de Vlaamse overheid? Kijk eens op www.werkenvoorvlaanderen.be.

delen print naar pdf afdrukken